Направихме една много сериозна крачка по отношение на консенсуса по принципните постановки, които са залегнали в проекта на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и проекта на Наредба за медицинската експертиза, каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след среща в министерството с представители на организациите на хората с увреждания.

Срещата продължи повече от 3 часа. На нея присъства и вицепремиерът Валери Симеонов. Ананиев и Симеонов определиха срещата като конструктивна и с добри резултати.

Има още няколко момента, които трябва да изчистим - медицинската експертиза на лица с множество тежки заболявания, това е т.нар. Приложение 2, отбеляза Ананиев. Той уточни, че идеята е в случаите, в които едно лице има тежко заболяване с 80 процента например, но има и други тежки заболявания, за да може да получи правото на 100 процента от пенсията, да му се даде възможност да добави второ заболяване, което обаче също да е над 50 процента.

По отношение на множеството увреждания постигнахме съгласие, че трябва да се намери начин хората с увреждания да не бъдат ощетявани, заяви Адриана Стоименова от Център за психологически изследвания. Държим, когато се правят реформи, да не се отнемат права, подчерта тя.

По искане на организациите на хората с увреждания до 23 април МЗ ще предостави сравнителен анализ на сега действащата наредба и проекта на новата. До 30 дни трябва да е готов финалният вариант на проекта на наредбата, каза министър Ананиев.

Тази наредба е направена с поглед към хората с увреждания, подчерта той. Резултатът е добър, диалогът е възстановен, заяви вицепремиерът Валери Симеонов. Наредбата е много добра, а с корекциите, с които ще отговорим на исканията на хората с увреждания, ще стане още по-добра, посочи той. Според него наредбата ще прекрати възможностите за злоупотреби с ТЕЛК.