За 51% от хората протестите вече не са граждански, а са се превърнали в политически. 1/3 от жителите на големите градове в България вярват, че протестите са запазили своя граждански характер и не са се политизирали.

От данните от проведено проучване сред пълнолетните жители на София и на големите градове в страната е видно, че около 56% подкрепят протеста срещу сегашното правителство.

Протестите срещу кабинета "Орешарски" срещат неодобрение сред 37% - от пълнолетното население на София и на големите градове. Прави впечатление, че близо 48% считат, че протестът срещу кабинета "Орешарски" има политически оттенък.

Най-висок е делът на респондентите, които считат, че трябва да бъде дадена възможност на кабинета "Орешарски" да изпълни кратка програма в максимален срок до изборите за Европейски парламент през месец май 2014 г. Това мнение се споделя от около 43% от пълнолетните жители на столицата и на големите градове в страната.

Около 37% от пълнолетното население на София и на големите градове в страната смятат, че съществува необходимост от незабавно провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Най-нисък е делът на респондентите, които считат, че трябва да бъде дадена възможност на правителството да изпълни целия си мандат.

Социологическото проучване е по поръчка на агенция БГНЕС и в него са участвали 506 души над 18-годишна възраст. То е направено чрез стандартизирано телефонно интервю.