Софийският градски съд (СГС) отхвърли предявения от градската прокуратура в София иск за разпускане на политическа партия "Възраждане", съобщават от пресцентъра на съда. 

През юли миналата година обвинението поиска заличаване на регистрацията на формацията на Костадин Костадинов и нейното разпускане. Прокуратурата тогава обяви, че се е задействала по сигнал и последвала проверка, която установила множество нарушения, свързани с регистрацията на партията. 

Като недекларирани неверни данни за присъствието на поне 500 граждани с избирателни права по време на Учредителното събрание на партията. Над 100 от лицата, посочени като учредители, пък твърдят, че подписите в списъците не са техни, а други близо 90 души казват, че не са подписвали Декларация за индивидуално членство по Закона за политическите партии. Отделно още 120 души изобщо не са присъствали на учредителното събрание, както твърдят самите те, докладва държавното обвинение.

Съдиите обаче не приемат тезата на прокуратурата, че политическата формация с дейността си нарушава системно изискванията на Закона за политическите партии. Според съда законодателят ясно е определил, че обществената нужда не налага разпускане на политическата партия, в чиято дейност не се откриват нарушения на закона или Конституцията, при евентуално последващо установяване на нарушения при учредяването ѝ. 

"Общественият интерес и обществото в условията на демократичен плурализъм, налагат установяване на определена сигурност в политическия живот и допуснатите от закона и по предвидения ред (чрез вписване в съответния регистър) на участниците в него. Поради това законодателят цели да разпусне и прекрати само онези политически партии, които при активното си участие в политическия живот, нарушават императивните правила на Закона за политическите партии", пише в мотивите на съда. 

От ръководството на партията също твърдят, че всичко с регистрацията е наред.

Решението на съдия Венета Цветкова може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.