Служебното правителство е прекратило мандата на всички членове на Комисията за защита на потребителите. Решението на Министерския съвет е от 19 септември, като са освободени председателят Иван Френкев и членовете Николай Мравов и Велина Великова.

На тяхно място за председател на КЗП е назначен Стоил Алипиев, а за членове - Ангел Джалев и Константин Арабаджиев.

Според освободените членове на Комисията за защита на потребителите действията на правителството представляват груба намеса в независимостта на контролните органи и надхвърлят правомощията на служебен кабинет съгласно Конституцията.

Френкев, Мравов и Великова изпратиха изявление до медиите, в което пишат, че смяната от служебно правителство на законно избран от редовен кабинет с петгодишен мандат орган е "безпрецедентен акт в европейската практика".

Ето и цялото изявление на вече бившия състав на комисията: 

"Служебното правителство на президента Румен Радев извърши поредното безпрецедентно нарушение на законодателството, като без никакви законови причини прекрати мандата на всички членове на Комисията за защита на потребителите.

Смяната от служебно правителство на законно избран от редовен кабинет с петгодишен мандат орган е безпрецедентен акт в европейската практика.

Това е груба намеса в независимостта на контролните органи. Още повече, че през последната година комисията показа конкретни резултати в дейността си за защита на потребителите като се превърна в една от най-видимите институции в държавата.

За пореден път правителството, начело с Гълъб Донев, взема решение, което надхвърля правомощията на служебен кабинет съгласно Конституцията.

Ще търсим правата си по съдебен път и ще сезираме европейските институции.", се казва в позицията им.