Президентите Румен Радев и Си Дзинпин се договориха на среща в Пекин за издигане на двустранните отношения между България и Китай на ниво стратегическо партньорство, съобщиха от президентството.

Българският президент е на държавно посещение в Китай от 1 до 5 юли по покана на своя китайски колега.

Приетата днес от двамата държавни глави Съвместна декларация между Република България и Китайската народна република за установяване на отношения на стратегическо партньорство е израз на взаимното уважение, приятелството, партньорството и активния политически диалог на всички равнища между България и Китай.

България приема инициативите "Един пояс, един път" и "17+1" не само като проекти за транспортна свързаност, а като инвестиция в бъдещето и просперитета на държавите, които участват в тях, заяви Румен Радев. Българският президент даде висока оценка на постигнатото от китайската държава през последните десетилетия по отношение на повишаването на стандарта на живот, борбата с бедността и създаването на възможности за развитие на китайските граждани.

Разговори между делегациите на двете страни

Снимка: Президентство

Двамата президенти бяха единодушни, че стратегическото разположение на България като една от "вратите" на инвеститорите към ЕС и общия европейски пазар налага много по-активно използване на възможностите на българската транспортна инфраструктура - летища, железопътни връзки, пристанища, автомагистрали.

"Най-краткият търговски маршрут е и най-евтин", заяви Румен Радев и добави, че страната ни има потенциал да се утвърди като логистичен център в Югоизточна Европа за пренос на стоки от Азия към Европа и вече има заявен инвеститорски интерес от водещи в света компании в тази област.

Откриването на директна авиолиния между двете държави е ключово условие за улесняване на диалога и насърчаване на взаимните инвестиции, търговията, туризма, както и обмена в образованието, науката и културата, подчерта още българският президент. Си Дзинпин заяви, че авиокомпаниите се стремят да постигнат максимални печалби, но на държавно ниво трябва да бъде създадена рамка, която да отговори на новия характер на двустранните отношения, и откриването на пряка авиолиния е естествена стъпка в тази насока. Китайският президент увери, че ще даде незабавни указания за пристъпване към консултации между съответните компетентни институции от двете държави с цел ускоряване на този процес.

Създаването на българо-китайски център за научно-технически изследвания и иновации в София с подкрепата на китайски компании, който да насърчи трансфера на технологии и знания между Европа и Китай и да създаде нова среда за повишаване на конкурентоспособността на икономиките на двете държави, също беше във фокуса на срещата на държавните глави. Си Дзинпин изрази интереса на Китай към проекта и призова за повече информация за областите, в които центърът ще фокусира своята дейност.

Румен Радев и Си Дзинпин обсъдиха откриването на клон на китайска банка в България, който следва да стимулира дейността на китайските инвеститори и реализацията на проекти от взаимен интерес. По думите на българския президент, двете държави следва да разширят партньорството си в сферата на финансовите технологии, в които българските компании имат водещи позиции по отношение на финансовите трансакции, финансовия контрол и банковата сигурност.

Съществувалият повече от две години проблем с изпълнението на изискванията за внос на селскостопанска продукция в Китай от български фирми-износителки на млечни продукти беше поставен на срещата от Румен Радев, който получи уверение от Си Дзинпин, че въпросът ще бъде разрешен. Четирите фирми, които са били засегнати, вече са в списъка на Китайските митници за компаниите, които имат разрешение за осъществяване на такъв внос. Си Дзинпин изрази интереса на китайската страна и за последващо разширяване на вноса на храни и напитки от България.

Румен Радев благодари на своя китайски колега за увеличаването на броя на стипендиите за младите българи, които избират да завършат висшето си образование в Китай. Българският президент открои и отличните условия, които предлагат българските висши училища за чуждестранни студенти както по отношение на студентските такси, така и на качеството на образованието, което е признато в Европейския съюз.

В Пекин българският държавен глава и негова съпруга бяха посрещнати с официална церемония на източния площад пред Великата зала на народите.

По-рано през деня президентът Румен Радев проведе срещи с председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Ли Джаншу, с представители на държавните и политическите институции, отдаде почит и положи венец на мемориала на народните герои на площада "Тианънмън".

 

Съвместна декларация между Република България и Китайската народна република за установяване на отношения на стратегическо партньорство

(Пекин, 3 юли 2019 г.)

По покана на Си Дзинпин, Председател на Китайската народна република, Румен Радев, Президент на Република България, направи държавно посещение в Китай от 1 до 5 юли 2019 година и участва в 13 -тия Световен икономически форум "Летен Давос" в град Далиен от 1 до 2 юли 2019 година.

По време на посещението Президентът Румен Радев проведе разговори с Председателя Си Дзинпин, срещна се с Ли Къцян, Председател на Държавния съвет на Китайската народна република и с Ли Джаншу, Председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република. Двамата държавни ръководители обмениха мнения по двустранните отношения, сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай, отношенията между Европейския съюз и Китай и по други международни и регионални въпроси от взаимен интерес, като постигнаха широк консенсус. С цел солидно и стабилно развитие на двустранните отношения, двамата държавни ръководители обявиха издигането на отношенията между Република България и Китайската народна република на ниво стратегическо партньорство.

1. Двете страни подчертават, че през 2019 година се отбелязва 70-годишният юбилей от установяването на дипломатически отношения между Република България и Китайската народна република. Двете страни ще поддържат контакти на високо ниво и ще организират редица тържествени събития. Президентът на Република България Румен Радев поздрави китайската страна за 70-тата годишнина от създаването на Китайската народна република. Българската страна високо оценява забележителните постижения в социално-икономическото развитие на Китай и пожелава искрено успех в реализирането на "китайската мечта" за Великото възраждане на китайската нация.

2. Двете страни единодушно изразяват взаимно уважение към избрания път за развитие, суверенитета, териториалната цялост и фундаменталните интереси на другата страна. Българската страна потвърждава, че неотклонно се придържа към принципа за "един Китай".

3. Двете страни изразяват желанието си за осъществяване на целите, заложени в подписания междуправителствен Меморандум за разбирателство за съвместно реализиране на инициативата "Един пояс, един път", спазвайки принципите на широки консултации, съвместен принос и взаимна изгода, да стимулират практическото сътрудничество в различните области, с цел реализиране на инициативата "Един пояс един път" по висококачествен начин.

4. Двете страни ще продължават да стимулират пристанищното сътрудничество и ще подкрепят китайските предприемачи, които на основата на пазарни принципи да участват в сътрудничеството по проектите на пристанище Варна и други проекти.

5. Двете страни дават висока оценка на позитивните резултати в областта на икономиката и търговията между България и Китай, с единодушно мнение за укрепване на практическото сътрудничество в сферите на търговията, инвестициите, инфраструктурата, малките и средни предприятия, електронната търговия и други.

6. Двете страни изразяват желание пълноценно да използват механизмите на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество за реализиране на нейната водеща роля на макро равнище, като така се стимулират двустранната търговия и взаимните инвестиции. Двете страни ще продължат да създават открита и прозрачна бизнес среда за предприятията и да гарантират законните им права. Китайската страна ще приветства участие на българската страна в Третото международно изложение за вносни стоки в Китай, което ще се проведе през ноември 2020 година в град Шанхай.

7. Двете страни ще продължат да издигат равнището на сътрудничество в областите на производството и преработката на селскостопанска продукция, на научните изследвания, технологиите и инвестициите в земеделието и на търговията със селскостопански продукти. Те ще поощряват участието на фирми в изложения и панаири, организирани в двете страни. Двете страни оценяват положително сътрудничеството между техните митнически органи и сътрудничеството в областта на инспекцията и карантината, както и да издигат равнището на това сътрудничество. Китайската страна приветства вноса на повече висококачествени български земеделски продукти, отговарящи на стандартите за инспекция и карантина на китайския пазар.

8. Двете страни се съгласиха да разширят сътрудничеството в областите на културата и на туризма, както и сътрудничеството на местно ниво, с цел задълбочаване на контактите и приятелството между двата народа. Двете страни придават голямо значение на сътрудничеството в областта на образованието, науката и технологиите. Те ще увеличават и задълбочават обмена на студенти, езиковото обучение, научно-изследователските дейности между висшите учебни заведения и други. Двете страни подкрепят сътрудничеството в съвместни научни изследвания между научните институции, фирмите и други организации по определени от двете страни приоритетни направления, насърчават изграждането на съвместни лаборатории или научно-развойни центрове, стимулират прилагането на научно-изследователските резултати в бизнеса и индустрията.

9. Двете страни единодушно утвърждават, че сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай създава важна платформа за развитието на отношенията между България и Китай и е полезен допълващ елемент към всеобхватното стратегическо партньорство между Европейския съюз и Китай. Двете страни ще подкрепят и стимулират сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай.

10. Двете страни потвърждават подкрепата си за всеобхватно стратегическо партньорство между Европейския съюз и Китай, за всестранното реализиране на "Стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г." и за формулиране на нов дневен ред за сътрудничество. Двете страни потвърдиха подкрепата си за синхронизиране на инициативата "Един пояс, един път" със стратегията на ЕС за свързаността между Европа и Азия.

11. Двете страни се стремят към защита на международната система, създадена на основата на мултилатерализма и международното право, имаща за свой стълб ООН. Двете страни заявяват своята готовност да спазват целите и принципите на Устава на ООН и основните норми на международното право и международните отношения, желаят засилване на координацията и сътрудничеството си в ООН и други международни организации, с цел укрепване на световния мир и развитие.

12. Двете страни потвърждават желанието си да засилят координацията и сътрудничеството в рамките на АСЕМ, да стимулират постигането на практически резултати на сътрудничеството в областта на икономиката, търговията и взаимната свързаност между Европа и Азия.

13. Двете страни ще полагат усилия за изграждане на открита световна икономика, твърдо подкрепят многостранната система за търговия, изградена на базата на норми и правила и със Световната търговска организация като нейното ядро и против унилатерализма и протекционизма.