Българската делегация, водена от вицепремиера Валери Симеонов, представи и защити държавната позиция за опазване на Национален парк "Пирин" по време на 42-то заседание на Комитета за световното природно наследство към ЮНЕСКО в Бахрейн, съобщи пресслужбата на Министерски съвет.

Предложените от българска страна текстове бяха гласувани с пълен консенсус от държавите членки на комитета, потвърждавайки устойчивото управление на обекта на световното наследство и перспективата за балансирано развитие на туризма в националния парк.

Първоначалното проекторешение на ЮНЕСКО призоваваше да не се изпълнява решението на Министерски съвет, както и изискваше от България да извърши стратегическа екoлогична оценка на новия план за управление, каквато не се изисква от европейското и българско законодателство и би блокирало развитието на региона за десетилетия напред.

В рамките на три дни българската делегация проведе редица срещи с Международния съюз за защита на природата и делегациите на всички останали държави членки на комитета, които гласуваха с единодушие предложените редакции.

Според приетото редактирано решение комитетът отбелязва, че разширяването на ски инфраструктурата в Национален парк "Пирин" вече е позволено и изисква българската държава да се придържа стриктно законовите процедури по приемането на инвестиционни предложения, така че да не се увреди стойността на обекта.

В своето изказване вицепремиерът Валери Симеонов, който оглавяваше делегацията, изложи целенасочената политика на българската държава за баланс между опазване на околната среда и развитие на туризма и покани представителите на комитета да посетят град Банско и Национален парк "Пирин".