Върховенството на конституцията и контролът за конституционност са в основата на правовия ред и необратимостта на демократичните процеси във всяка една държава. Това заяви днес президентът Румен Радев при представянето и дискусията, посветени на българското издание на книгата "Избрани решения на германския Федерален конституционен съд".

Държавният глава посочи, че сборникът е ценен, защото дава възможност да бъдат изучени различни модели и практики. Дейността на германският Конституционен съд определя жалоните и развитието на конституционализма не само в Европа, но и по света, заяви президентът.

Румен Радев подчерта, че българският Конституционен съд успешно се е справил с предизвикателствата при синхронизиране на нашето правоприлагане с правилата на Европейския съюз. Президентът обърна внимание на динамиката на обществените процеси в ЕС, които поставят пред изпитание националните конституционни юрисдикции на всички държави членки. По думите на Румен Радев, авторитетът на Конституционните съдилища се дължи на възможността чрез основните закони на съответните страни да се отстоява националната идентичност във всяка една държава.

Снимка: Президентство

"Ключът за успеха е достъпността да могат гражданите да усещат опора в Конституционния съд за отстояването на техните права от Конституцията", заяви президентът Радев. Държавният глава изрази мнение, че наблюдава тенденция Конституционния съд на България да има готовност да разглежда и преки индивидуални конституционни жалби.

Нашият Конституционен съд е сравнително млад, но той се превърна в стожер на конституционния ред и неотменимо демократично начало на България, заяви Румен Радев. Президентът посочи, че въпреки турбулентната политическа среда, в която развива дейност, българският Конституционен съд успешно следва своята мисия да разпознава и защитава разделението на властите, неприкосновеността на частната собственост и свободната стопанска инициатива, равенството на гражданите и основните конституционни права.