България осъзнава дълбоко необходимостта от инвестиции в човешкия капитал за посрещане на демографските предизвикателства пред нас и особено за създаване на благоприятна среда за децата, жените, младите хора, хората с увреждания и всички уязвими социални групи, така че да постигнем стабилност и просперитет в нашето развитие.

Това заяви президентът Румен Радев на срещата на "Дондуков"2 със заместник-генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем. Тя е у нас за участие в Министерската конференция по демографската устойчивост, която ще се състои на 1 и 2 декември в София. Форумът е под патронажа на държавния глава и се организира от България и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на Фонда на ООН за населението.

Всички виждаме необходимостта от всеобхватна и дългосрочна стратегия по демографските въпроси, заяви още президентът на срещата.

Румен Радев изтъкна, че страната ни цени високо дейността на Фонда на ООН за населението и дългогодишното и ползотворно сътрудничество с организацията.

Наталия Канем изтъкна необходимостта от насочване на усилията на Европа и света за намиране на устойчиви решения за демографската криза.