Народният представител от ПГ на "БСП за България" проф. Румен Гечев участва в конференция на Глобалната парламентарна мрежа. Тя се провежда в Париж и е реализирана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Предмет на обсъждане са законодателните инициативи, чрез които да се ограничи социалната поляризация, да се повиши енергийната сигурност и да се постигне устойчиво икономическо развитие.

В изказването си проф. Гечев изтъкна негативната роля на офшорните финансови центрове, чрез които водещите финансови и индустриални корпорации избягват плащането на данъци и практически са извели от икономическо обращение около 30 трилиона долара.

Той подчерта, че съзнателно прилаганият "двоен аршин" от правителствата и международните организации, в т.ч. ЕС, МВФ и ОИСР, фаворизира сивата икономика и ширещата се корупция във вреда на обществения интерес. Проф. Гечев изнесе конкретни данни и примери от авторитетни университетски и аналитични центрове.