Размерът на социалната помощ да се определя от линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет (МС. Това предвиждат промени в Закона за социално подпомагане, внесени от МС, приети на второ четене в Комисията по труда, социалната и демографската политика. Сега социалните помощи се определят на база на гарантирания минимален доход. 

В мотивите се посочва, че изпълнението на препоръките на Еврокомисията за подобряване на обхвата и адекватността на схемите за минимален доход е поставено и като условие за стартиране на Плана за възстановяване и устойчивост. За реализирането на промените ще са необходими още 37 милиона 740 хиляди лева, заложени в бюджета за 2022-а година и 87 милиона и 800 хиляди лева за следващата.

С промените ще се създадат условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане, както технологично, така и по отношение на разширяването на обхвата на подпомаганите лица и увеличаване на размера на помощите, се посочва още в мотивите към законопроекта.

Безработните, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, но отказват участие в програми за заетост, да се лишават от тази подкрепа за срок от шест години, гласи друга промяна. Досега срокът беше една година.

Министърът на труда и социалната политика и упълномощени от него лица имат право на достъп до данни от информационните системи, регистрите и базите данни в областта на социалното подпомагане, поддържани от Агенцията за социално подпомагане, при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни, предвиждат още част от приетите текстове.

Цялата философия на промените са свързани с това да се гарантира адекватната помощ на лицата, за които се предвижда социално подпомагане, коментира заместник служебният министър на труда и социалната политика Надя Клисурска.

Парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи. Измененията са внесени от Министерския съвет.

Промените засягат отпускането на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Сегашната формулировка "деца с един жив родител" не отчита по най-добрия начин възможността децата, за които се отпускат част от месечните семейни помощи, да са деца с двама починали родители, уточниха вносителите. Съгласно промените те ще продължат да получават такава подкрепа по облекчен ред - без доходен тест.

Прието беше предложението на Корнелия Нинова и група народни представители от "БСП за България" помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за 1 клас, както е сега, но и за децата от 2, 3 и 4 клас. Отхвърлено беше друго предложение на социалистите, че размерът на еднократната помощ "за второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10-кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете". Мнозинството отчете, че текстът е дискриминационен, от една страна, а от друга - че няма да реши проблема с демографската криза. Обвързването на този вид помощ с осигурителния статус на родителите не е правилно, смятат от Министерството на труда и социалната политика, чиито представители присъстваха на заседанието.

Гласувано беше предложение на депутати от ГЕРБ-СДС еднократната помощ за ученици в 1 и 8 клас да бъде предоставяна и на тези деца, които са записани в частно училище. Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) посочи, че средствата са в размер на 300 лева. По време на дебата депутати посочиха, че за тази помощ се кандидатства, като родителите може и да не се възползват от нея.