Пред БНТ той заяви, че хазартът в България вече е с размер на пандемия - 3% от БВП са разходите на българите за този вид "удоволствия". За сравнение, в Румъния са 1.2%.

„Всички държави са зад нас. По този начин възпитаваме децата, а и българите като цяло. че не е нужно да се трудят и образоват а ще печелят търкайки картончета. Това ли трябва да е формулата за успех на нашия народ? Според мен - не. Това е деморализация на нацията", възмущава се вицепреимерът.

По неговите думи, в закона ще остане възможност да се обявят наименованията на игрите, търговската марка и тегленето на тиражите. Ще се премахне оповестяването на резултатите на игрите и спечелените печалби.

Това, според Симеонов, е „законовата вратичка, през която върви отвратителната мащабна реклама на хазарт днес".

Това били приходи, които "отиват в джобовете на разните хазартни играчи - Васил Божков и други такива".

На парламентарен контрол днес в НС Симеонов бе попитан от народния представител Теодора Халачева за рекламата на "Национална лотария", за която има съмнения, че участват гимнастички в детска възраст.

Той каза, че Държавната агенция за закрила на детето е изискала информация от председателя на Българската федерация по художествена гимнастика и от организатора на лотарийната игра. Изпълнителния директор на фирмата бил предоставил информация, че в заснемането на клипа не са участвали деца.

"Предоставени са седем броя копия на договори на заснетите лица. Договори с артисти, изпълнители, видно от които всички те са пълнолетни", заяви Симеонов.

Той поясни, че в момента проверката продължава, тъй като не се приема 100% достоверността на информацията и се иска от Българската федерация по художествена гимнастика да подаде справка. По повод този казус Симеонов посочи, че по него работят Съветът за електронни медии и Комисията по хазарта.

Симеонов обяви още, че НФСБ внася законопроект за промяна в Закона за здравето, с който да се разреши тютюнопушенето в обособени помещения. Да се възстанови старият режим.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) изрази решително несъгласие със законодателна инициатива за отпадане на режима, забраняващ тютюнопушенето в заведенията за хранене и развлечение.