Кръгла маса на тема "Прилагане на достъпни технологии и продукти с голям асиметричен ефект в съвременните конфликти", организирана от президентската институция, събра представители на Министерството на отбраната, на учебни заведения, подготвящи кадри в областта на националната сигурност, както и на български компании от сферата на отбранителната промишленост.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК >>> 

Акцентът бяха възможностите за модернизация на Българската армия чрез реализацията на иновативни нискобюджетни проекти, с използване на минимални ресурси, но със значително влияние върху повишаване на отбранителните способности. Представени бяха възможностите на българската наука и отбранителна промишленост да отговорят на съвременните тенденции и да осигурят ключови способности за Българската армия, адекватни на динамично променящата се среда на сигурност, обобщиха от прессекретариата на президентството. 

Според държавния глава Румен Радев, който откри форума, е важно да се извърши задълбочен анализ какво се случва при използване на нискобюджетни, но ефективни технологии.

"Разбираме, че постигането на високо ниво на националната сигурност в един свят с незапомнена динамика и с растящи заплахи е основна задача на държавната политика, както и да имаме адекватни способности на въоръжените сили. Но това не е само ангажимент на Министерството на отбраната, а на съвместни усилия на държавни институции, наука и бизнес. Трябва да се анализира какво се случва като пробив в нискобюджетни и достъпни технологии, да сверим часовниците къде сме ние по отношение на наличието на такива технологии и като възможности на българската отбранителна индустрия". 

"Надявам се днес да обсъдим как да повишим отбранителните способности на нашите въоръжени сили с много по-малко средства, отколкото са планирани за големите проекти за модернизации, да преодолеем технологичната изостаналост на българската армия, да сближим въоръжените сили с българската отбранителна наука и индустрия", заяви още държавният глава.

За да постигнем тези цели, трябва да се извърши задълбочен анализ какво се случва като еволюция на използване на нискобюджетни, но изключително ефективни технологии в съвременните въоръжени конфликти, да обсъдим необходимостите, но и да набележим мерки с ръководството на МО какви необходими и дълбоки промени трябва да се извършат в нашата представа за концепцията за съвременни операции, дълбока промяна в регламентиращите документи на стратегическо, оперативно и тактическо ниво, промяна в системата за военно образование, промяна в системата за логистика, за поддържане на такива системи, смята Радев.

По думите му трябва да се анализират и възможностите на науката и отбранителната ни индустрия, за да може да се постигне ефект, защото анализът на това, което се случва в съвременните въоръжени конфликти, показва ясно откроена тенденция - все по-широко използване на достъпни, нискобюджетни, в много случаи дори комерсиални технологии и решения, които водят до голямо асиметрично предимство и информационно превъзходство до нови способи на бойни действия и поразяване на критична инфраструктура, бойна техника и жива сила, посочи още той, цитиран от БТА. 

"Ясно поставих като фокус в моя мандат модернизацията на въоръжените сили и досега вниманието ни е насочено предимно към големите проекти за модернизация и скъпоструващи изтребители, кораби и др. Тези проекти са задължителни като реализация, за да имаме съвременни отбранителни способности, но не са достатъчни, защото има изключително динамично развитие на други форми и способи за водене на въоръжена борба.

Всяка година при анализа на подготовката аз настоявам за много по-голямо внимание към малките проекти - там, където с много по-малко средства можем да постигнем чувствителен ефект. Съвсем доскоро под употреба на дронове във въоръжен конфликт разбирахме скъпоструващи системи със сложна система на поддръжка и обучение. Днес, на фронтовете в Украйна, в Газа, в Сирия и на други места виждаме масова употреба и присъствие на автономни системи от всякакъв калибър, използвани във въздуха, на сушата и в морето, които имат широк спектър от задачи". 

По думите на Радев прави впечатление, че изместването на използването на тези системи към все по-достъпни, евтини, дори комерсиални средства, прави възможно вече всеки военнослужещ да се справя. Радев даде пример, че един войник с обикновен дрон, унищожава танк, струващ пет милиона - това е огромен асиметричен ефект.

"По този начин имаме и артилерия, и авиация и това е нещо изключително гъвкаво, трудно за противодействие, но този, който разполага с него, може да постига много. Неслучайно Украйна използва над 10 хиляди дрона на месец като консуматив", допълни той.

Президентът Румен Радев

Снимка: БТА

По думите му критична важност придобиват анти-дрон системите. "От изключително значение стават системите за киберотбрана, за психологически и информационни операции, използване на космоса за комуникации и за сигурност на комуникациите, като всичко това е обвързано в единно информационно пространство, за да се получи силен ефект с малко вложени средства", отбеляза Радев.

Всеки ден се говори за дефицит от боеприпаси, но вече говорим и за дефицит от едрокалибрен високоточни боеприпаси и сме свидетели как бързо бяха модернизирани т.нар. прости бомби, като на тях вече се слага модул за управление и система за планиране и те стават изключително страшни, мощни и високоточни боеприпаси. Ние имаме много такива прости бомби, но въпросът е може ли нашата индустрия да направи съответните рационализации и доработки, така че при нас също да имаме такива способности, допълни президентът Радев.

"Имаме определен дефицит като наличие на такива нискобюджетни решения и като нормативна готовност за тяхното използване, и като системи, с които да водим борба срещу заплахи. Очаквам да се набележат важни насоки как по-бързо да се преодолеят тези дефицити и да се повишат отбранителните способности на въоръжените ни сили с сравнително достъпни средства, така че да не се нарушава графикът на Министерството на отбраната за модернизация на българската армия". 

Адмирал Ефтимов: Нормативната база не дава възможност за привличане на българските фирми в поръчките за армията

Според началника на отбраната адм. Емил Ефтимов един от проблемите е, че нормативната база не дава възможност за привличане активно на българските фирми в поръчките за Българската армия. 

Той призова да се преразгледа Законът за обществените поръчки в областта за отбрана и сигурност, тъй като динамиката в средата за сигурност, необходимостта от превъоръжаване, прилагането на технологии, са много големи.

Адм. Ефтимов отбеляза, че достъпните технологии с голям асиметричен ефект са много актуални, тъй като съвременната война е комбинация от конвенционални средства и високодостъпни технологии, които дават достатъчно информационна осведоменост, възможност за вземане на решения и нанасяне на поражение на системи с голяма стойност като танкове, артилерия.

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов

Снимка: БТА

Адм. Ефтимов посочи, че цената на способностите е нараснала заради пандемията и войните с близо 30-40%. Той отбеляза, че инвестиционният план-програма трябва да е национално ориентиран и да позволява българският бизнес да се включи.

По думите му в другите европейски държави има протекционизъм към техните фирми. Законът за обществените поръчки, който се прилага за придобиването и поддържането на отбранителни продукти, е основан на конкурентна среда, посочи той. Според него няма възможност, както се работи в други държави, да има по-тясна връзка и дългосрочно сътрудничество с българските фирми.

Инфраструктурата е неотменима част от инвестиционния план-програма, отбеляза адм. Ефтимов. Пред журналисти след кръглата маса той обясни, че когато се предлага инфраструктурен проект, той се разглежда в целия комплекс от способности, инфраструктура, личен състав, доктрини, операции. По думите му модернизацията е в ход.

Попитан дали има резултати от противоминната операция в Черно море между България, Румъния и Турция, Ефтимов заяви, че се намират в етап на утвърждаване на концепцията и подписване на меморандум за разбирателство. Но и без този документ имаме достатъчно добра практика с румънските и турските военноморски сили по отношение на практически действия, посочи той. Ефтимов отбеляза, че концепцията е отворена за партньори, но такива ще бъдат включени, когато това е подходящо. 

Фокусът на Министерството на отбраната - превъоръжаване на въоръжените сили

Основният фокус на Министерството на отбраната остава превъоръжаването на въоръжените сили - процес, свързан с придобиването на класически оръжейни платформи, пък каза заместник-министърът на отбраната Станимир Георгиев по време на кръглата маса. Добавени към тях, новите технологии и общодостъпни продукти с асиметричен ефект, ще играят ролята на мултипликатор. По думите му този подход не подлежи на съмнение поради критичното изоставане на превъоръжаването, което е недофинансирано в последните 30 години.

Разработването на реалистична, съобразена със средата за сигурност и наличните ресурси, програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. ще бъде с критично значение за превъоръжаването. В нея е предвидено придобиването на безпилотни летателни системи и повишаване, и по-рационално използване на средствата за научна и развойна дейност. В тази връзка обсъждаме възможностите за индустриално сътрудничество с български компании и технологичен трансфер, включително и към българските академични и научно-изследователски институции от страна на изпълнителите на големи инвестиционни проекти.

"В темата на днешния форум се открояват две подтеми - за значението и потенциала на технологиите да оформят и променят дадена война и за симетричните и асиметричните стратегии. Това, което знаем от общата теория на стратегия, е, че войната е дуел и стратегията винаги се прилага срещу независима противостояща сила. Всяка възможност, която воюващият може да използва за добиване на предимство, е добре дошла, но няма един-единствен правилен тип стратегия, защото всяка война трябва да се води със стратегия, която е най-подходяща. Стратегията е непроменлива човешка дейност по отношение на мисленето и поведението, поставена в променлив динамичен контекст".

"Подобрени или дори изцяло нови оръжия не са достатъчни, за да осъществят революционна промяна", смята заместник-министърът на отбраната. Вместо това идеите за използването им от въоръжените сили, съчетани с потенциала на новата технология, са основният двигател на радикално военно и стратегическо развитие, смята добави Станимир Георгиев. 

"В същото време значението на потенциала на технологията да оформи и променя конфликта е ограничено от самата сложност на стратегията, което означава, че технологичният дефицит на воюващата страна, най-вероятно от временен характер, би намерил компенсация в превъзходство в други характеристики на т.нар. гранд стратегия". 

Според Георгиев задачата на технологично неравностойния стратег е да се стреми да промени военния конфликт, така че относителното предимство на машините да бъде намалено. По думите му най-очевидно е, че такъв стратег би се опитал да избегне обичайния стил на битка, при който технологичното предимство трябва да донесе максимална полза на своя притежател.

Зам.-министърът на отбраната Станимир Георгиев (л) и председателят на Комисията по отбрана към парламента Христо Гаджев

Снимка: БТА

Със сигурност може да се направи прогноза, че се очаква войната да се адаптира или да бъде адаптирана към каквито и промени ни предложат технологията, икономиката и социалните и политически нрави в бъдеще, допълни Георгиев. Важно за нас е да не изоставаме от тези процеси - тези тенденции изискват повишена ефективност от въоръжените сили да адаптират съществуващите доктрини и концепции към нововъзникващи технологии и капацитет за развитие на нови, изискват повишена производителност от индустрията, наличие на адекватни човешки ресурси в отбраната и в индустрията, наличие на повече съвместни механизми за развитие на иновациите в отбранителната и гражданската индустрия, добави той. 

Това е и причината НАТО и ЕС да започнат редица инициативи в областта на развитието на отбранителната индустрия и да работят активно с публични и частни партньори, академични и изследователски организации с оглед на запазване на технологичното предимство на НАТО чрез иновации. Последните инициативи на НАТО в това направление от 2021 г. са Стратегията за нововъзникващи и критични технологии, създаването на акселератора за иновации в отбраната "Диана" и мултинационалният иновативен фонд, отбеляза още заместник-министърът. 

Снимка: БТА

МО отделя значимо внимание на възникващите технологии и иновации в отбраната. В рамките на съществуващите инициативи на НАТО и ЕС за иновации министерството оказва подкрепа на българските компании, кандидатстващи по първата покана на акселератора. Тестовият център на Института по отбрана и новия тестов център на Военноморското училище ще осигури възможност за тестване на технологии, възникващи в гражданския сектор, за адаптирането им в отбраната.

"В момента на бойното поле навлизат дронове по суша, въздух и вода. В началните етапи на всеки конфликт е елементът на изненада, който, съчетан с нестандартните широкодостъпни и евтини цивилни технологии за автономна навигация, дава първоначално предимство на единия или другия опонент с голям асиметричен ефект по отношение на щетите спрямо разходите за тяхното постигане. Колкото по-неподготвен е противникът за това нестандартно използване на тези технологии, толкова по-голям е ефектът от тях". 

Този ефект, макар и понякога да е значителен, няма постоянен характер, защото срещу тези леснодостъпни и евтини технологии бързо се намира противодействие. За правовата оценка на ефектите на асиметричните стратегии е нужно развитие на стратегическо мислене.

Фокусът на Сухопътните войски - нискобюджетните проекти, позволяващи необходимия асиметричен ефект в съвременните конфликти

Основният фокус на Сухопътните войски са нискобюджетните проекти, които биха дали възможността за постигане на необходимия асиметричен ефект в съвременните конфликти, каза пред журналисти ген.-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски. 

Сред нискобюджетните проекти той посочи лично оборудване на войника и средства за наблюдение. По думите му сегашните способности не са адекватни. Следващата стъпка е придобиването и обучението на личния състав, посочи Дешков.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков

Снимка: БТА

Според него най-лесно е да има регламентиран подход, законов и нормативно уреден, с който да се работи с индустрията. Той даде пример, че когато има готов продукт, е добре той да се тества без ангажименти, защото тогава си наясно и можеш да поръчаш това, което ти трябва.

Той отбеляза, че има български компании, които имат разработки на дронове. С една от българските компании имаме подписан договор за придобиване на безпилотни летателни апарати, припомни Дешков.

Относно закупуването на бойните машини "Страйкър" Дешков отбеляза, че се чака решение на Народното събрание.

Снимка: БТА