Прокуратурата оповести извършените действия до момента по разследването след инцидента с автобуса край Своге, при който загинаха 18 души. Разследването е възложено от главния прокурор на Националната следствена служба, под ръководството на екип от прокурори от Софийска окръжна прокуратура.

За времето от 05.09.2018 г. до сега са извършени нови огледи, при които са иззети веществени доказателства, имащи значение за разследването и в частност за назначаването и изготвянето на съответни експертизи: Два допълнителни огледа на местопроизшествието, като са иззети сравнителни образци от поставената еластична ограда /мантинела/; Повторен оглед на автобуса - във връзка с изготвяне заключението на назначената експертиза за установяване на техническото му състояние; Три огледа на веществени доказателства - допълнителни огледи на двата леки автомобила, участвали в произшествието, както и детайлен оглед на иззетите части от еластичната ограда /мантинела/.

В качеството на свидетели са разпитани още 15 лица, сред които служители на дружествата, участвали в строителството на пътния участък, включително и изпълнителния директор и председателя на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" АД и ръководителя на лаборатория "Пътно строителство - Трейс". Разпитани са също служители на АПИ, имащи отношение към изпълнението на проекта и директора на ОПУ. Показания са дали петима пострадали от произшествието и трима свидетели, оказали помощ на пострадали лица.

Назначени са 5 бр. експертизи:

Техническа експертиза, възложена на специализирана лаборатория - на иззетите сравнителните образци от асфалтова настилка за установяване дали асфалтовата смес от иззетите проби /изрезки/ отговаря на утвърдената рецепта за изготвянето й и на БДС за тежко и много тежко движение. Експертизата ще даде отговор и на въпроса, дали едрозърнестия минерален материал, вложен в асфалтовата смес, по устойчивост на ускорено полиране отговаря на действащия стандарт;

Техническа експертиза на иззетите части /сравнителни образци/ от поставената в района предпазна еластична ограда /мантинела/ - на това, дали тя съответства на установените стандарти като материал, дебелина, закрепване и други показатели. Изследването е възложено на Института по металознание към БАН.

Физико - химическа експертиза за определяне на химичния и морфологичния състав на иззети сравнителни образци от боя от мантинелата на мястото на произшествието. Възложена е на НИК - МВР.

Съдебно - оценителна експертиза на МПС, участници в ПТП, възложена на вещи лица авто- експерти.

Строително - техническа експертиза /пътно строителство/, която следва да даде заключение относно спазването на технически правила и норми при изготвянето на проекта и при изпълнението на обекта /пътя/ в участъка на ПТП. Заключението ще бъде изготвено от експерт, притежаващ специалност в областта на пътното строителство.

Изискани и приобщени са редица нови документи, относими към предмета на разследването от: АПИ, "Трейс груп Холд" АД, Български институт по стандартизация, лечебни заведения /по повод проведено лечение на пострадалите от произшествието/, " Мотт Мак Доналд България" ООД /във връзка с делегирани от възложителя по договора права и задължения и уточняване обхвата на консултантските услуги/