"Има доста проблемни моменти в текста за промени в Конституцията, който беше гласуван на първо четене. Надявам се с общи усилия да бъдат изяснени, ако не ще се наложи Конституционният съд да ги изяснява", коментира в студиото на "Денят започва" проф. Пламен Киров - преподавател по конституционно право.

Той вижда няколко основни проблеми в гласуваните промени.

Дали се нарушава конституционният принцип за единство на съдебната власт, попита той и обясни: "Защото имаме едно триединство от съд, прокуратура и следствие в рамките на съдебната власт, и единен орган на администрация на съдебната власт в лицето на ВСС. Сега се появяват два самостоятелни съвета - ВСС и един низш прокурорски съвет. Освен това се появява един самостоятелен орган - инспекторат, който досега беше помощен орган на ВСС, а сега е самостоятелен играч на полето на съдебната система."

Според него, това "разграничаване на съветите, преграждането на дейността, особено на кадровата функция на съдебната власт, между съд, прокуратура и следствие и създаването на "Франкенщайн" на съдебната власт в лицето на инспектората" може да "влезе в напрежение с решение №3 от 2003 година за формата на държавно управление".

"Тоест дали настоящият парламент е компетентен да извърши тези промени или за това е необходимо свикването на Велико Народно събрание. Това е първият спор, който може да бъде поставен пред Конституционен съд.", каза конституционалистът проф. Киров.