"Не смятам, че по какъвто и да е начин сме нарушили какъвто и да е интерес с приемането на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения." Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на дискусия по темата в Народното събрание.

От опозицията упрекнаха министъра, че с новата наредба се елиминират търговците, които са част от веригата, и се създават условия за монополи на определени производители в млечния бранш и тя не е съгласувана с по-широка дискусия.

Схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко" е в сила от 5 май 2017 г. С Наредбата се уреждат условията и редът за нейното прилагане при предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, като с измененията й се дава предимство на български производители за преки доставки.

Порожанов уточни, че разпоредбите в наредбата дават възможност на производителите да участват в нея. Тя е предоставена за съгласуване още през ноември м. г. и са постъпили всички бележки, мнения и становища, съобразени са представените обструкции по нея, каза министърът. Той информира, че по схемата се обслужват над 450 000 деца в детските градини и в училищата. Общо 94 на сто се обслужват с плодове от т. нар. търговци, а производителите са само 4 процента. По схемата за млякото положението е подобно - около 9 на сто производители срещу 90 на сто търговци. В частта на търговците има поне 5 фирми, които са с обслужване между 200 и 300 учебни и детски заведения, "което не влиза в никакъв контекст на регламентите за монополите", коментира Порожанов.

Производителите на плодове много трудно биха се включили при сегашното изменение. По отношение на училищното мляко обаче самите разфасовки, отговарящи на БДС за мляко, сирене, кашкавал, се произвеждат от производители и се дават на дистрибуторите да ги разнесат. Така че даването на възможност на тези производители да се включат в процеса, е нещо, което МЗХГ трябва задължително да направи, категоричен е министърът. С отлагането на наредбата и забавянето на свикването на среща, единствено се целеше изтичане на срока - до 31 май т. г., когато се приемат заявленията за следващата учебна година. Това наложи и приемането на наредбата по този начин, каза още Румен Порожанов.