На 23 май 2018 г. с Постановление № 84 на Министерски съвет е променена Наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в училищата, в отсъствието на премиера Борисов и е публикувана спешно в Държавен вестник. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът Георги Стоилов от "БСП за България". Той прочете декларация на партията.

Цяла година не стигна на Министерството на земеделието да подготви промените в наредбата, касаеща прилагането на европейските схеми за училищен плод и мляко. А сега тези, които досега осъществяваха изпълнението на програмите, бяха силно изненадани от скоростните промени. Те не бяха нито информирани, нито някой беше търсил тяхното мнение. Промените са плод на силно лобистки интереси, които целяха да се предложи дискусия в рамките на месец и съответно предвид стартиралият прием от месец май, да не съществува каквато и да е хипотетична възможност за промяна на параметрите на изискванията за оценка. Едва на проведеното изслушване на Комисията по земеделие и храни, се разбра, че разговори не са водени със заинтересованите страни, не са коментирани правилата за реализация на програмата.

Въпросът е Защо?

Търсим отговори, но такива няма и на инат се приема нормативен акт, който създава сериозно безпокойство за това дали все пак българските деца ще имат достъп до плодове и млечни продукти.

Кой носи отговорност за закъснението, за липсата на каквато и да е комуникация с тези, от които досега са изпълнявали своите ангажименти и са доказали възможността да реализират програмите?

В последствие, измененията в Наредбата бяха подложени на сериозен обществен интерес, обсъждания и изключителен много жалби от заинтересованите страни, въпреки опитите на Министерството на земеделието, храните и горите да прикрие създалата се ситуация.

Проведоха се срещи с представители на всички заинтересовани страни, дебатира се и в Комисията по земеделие и храни. Стигна се и до покана от министър Порожанов за делови разговор в МЗГХ с представители на бизнеса и производителите. Тази среща, проведена на 22.05.2018 г. непосредствено след заседание на Комисията по земеделие и храни отново, не е довела до постигане на разбирателство между заинтересованите страни.

Независимо от това, промените на следващия ден са приети.

Приети, въпреки предложението на министър-председателя на България от 16.05.2018 г. в МС да се оттегли точката от дневния ред докато не се осъществи среща между министрите Валери Симеонов, Вълчев, Порожанов, Ананиев и Караниколов, на която да се детайлизират нещата, защото смисълът й е да имаме здрави деца.

Такава среща не е проведена, видно от изказванията на заместник министър-председателя Валери Симеонов, който категорично заяви, че това постановление е прието "на сляпо" и Наредбата е сведена до едно изречение, в което може да изброите печелившите фирми.

Приета е Наредба, която противоречи на решение на Комисията за защита от конкуренция №482 от 04.05.2017 г., че и дори досега действащата наредба не дава достъп на всички за кандидатстване по схемите и нарушава основни принципи на правилата за конкуренцията.

Приета е Наредба, която дава предпоставка за фалит на около 500 фирми в България, които в продължение на няколко години успешно осъществяват дейностите по схемите и са постигнали близо 95% усвояване на средствата по схемите.

Уважаеми г-н Порожанов, един от мотивите ви за приемане на тази спорна наредба е да се засили възможността производителите да правят директни доставки, както е в цяла Европа чрез насърчаване на късите вериги. Съгласно чл. 11, параграф 1 от Делегиран Регламент № 807 на Комисията е ясно уточнено, каква е тя. Оттук става ясно, че Вие доста криворазбрано прилагате определението за "къса верига на доставка". Това не е възможност производителите да правят директни доставки до учебни заведения и чрез късата верига на доставка не се дава приоритет на производителите.

При прилагане на обединената схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" от страна на държавите членки за периода от учебната 2017-2018 до учебната 2022-2023 година, ЕК в редица работни групи дава насоки - как съответната държава членка да залага ясни и обективни критерии с цел недискриминационно третиране на всички потенциални кандидати и да не се правят съществени промени в критериите за подбор, след като бъдат зададени.

В нито една държава членка не се дава приоритет на една потенциална група доставчици пред друга. Това е пълен парадокс! Това е създаване на монопол! Държавите членки залагат приоритета на продуктите! На продуктите, а не на производителите! Именно така ще се стимулира българският производител - чрез даване на приоритет на българската продукция!

Сега уважаеми г-н министър, по същество, защото с тази наредба ще цари пълен монопол на определени производители с цел преразпределяне на пазара в България!

С тази наредба се отваря още повече ножицата между малкия и големия бизнес.

С тази наредба се обслужват определени интереси !

От общо 225 млекопреработватели в държавата, 53 произвеждат различни продукти по БДС, а 20 произвеждат и заветните три за кисело мляко, за кашкавал и сирене и 9 производителя са преки участници в схема "Училищно мляко" за учебната 2017/2018 година. Само тези 9 производители на мляко и млечни продукти ще могат да участват по схема "Училищно мляко" за предстоящата 2018/2019 учебна година ето защо: Предполагаме, а както се каза и на комисията по земеделие и храни, че България вече е разделена между двама земеделски стопанина, че кандидатстват двама производителя - единият е измежду тези 9, които са участвали по схема "Училищно мляко" за предходната учебната 2017/2018 година и другият производител за първи път ще участва. Ето пример

- По програмата могат да се доставят само кисело мляко, кашкавал и сирене по БДС. Предполагаме, че и двамата производители ги имат.

- И двамата имат равен брой сертификати.

- И ето най-интересния критерий, в който всъщност е "ключът към палатката" - "по-голям опит по схемата на базата на брой учебни заведения", опит имат само споменатите горе 9 производителя, това автоматично означава, че завинаги по схемата ще участват тези 9 производители, освен ако не започнат пряко да се конкурират по броя на учебните заведения. А въпросните търговци изобщо не са част от веригата!

Ето как изчезва конкуренцията и как ще се създава монопол на определени производители в млечния бранш и на тяхно място идват корупционните практики.

Тук е мястото да попитаме министър Порожанов: продължавате ли да поддържате думите си от 16.05.2018 г. на МС, че това преразпределение на пазара "няма да е толкова драматично за въпросните търговци"?

Посочените критерии не са обективни спрямо свободната търговия и нарушават конкуренцията между производител и търговец!

Нека за последен път стане ясно, че схемите са предназначени за подобряване на разпространението на селскостопански продукти и за подобряване на хранителните навици на децата.

Схемите нямат за цел да подпомагат млечния сектор в общността.

Схемите нямат за цел монополизиране, картелизиране на тези сектори.

Схемите нямат за цел да обслужват определени лица, близки до властта.

Уважаеми политици от ГЕРБ, Вие посегнахте и на млякото за децата, за да си напълните джобовете !, заключи