Въпросът предстои да се обсъди от Тристранния съвет за сътрудничество към Министерски съвет. Митрева даде за пример реформата от 2000 г.,  когато укриването на вноски е било престъпление. Тогава само за три месеца от работодателите са събрани 35 милиона лева.
МТСП води преговори с Министерство на здравеопазването по разработването на нов механизъм за контрол по дейността на ТЕЛК и НЕЛК, като се предвижда при нарушение и двете страни да подлежат на наказание – и пациентите, и ТЕЛК.
Преди дни здравният министър пък заяви, че ще иска законодателни промени, които да регламентират -  при невнесяне на здравни вноски да не се пуска лицето в чужбина.
За следващата година остава минималният осигурителен праг за 2009 г. и няма договорен по-нисък осигурителен праг, съобщи  Митрева. „Вероятно няма да се налага административно определяне на минималния осигурителен доход, защото тази и следващите години са доста по-различни години. Има отрасли, в които заетостта силно намалява, производството се свива – като например металургията и различни експортни отрасли и затова ние трябва да се съобразим”, заяви Митрева.
Тя посочи, че в минали години са налагали административните тавани на доходите, защото се е виждало, че икономиката е в добро състояние. „Сега ситуацията е друга и ние трябва да проявим гъвкавост. Утре се събираме работната група и ще бъде подписан протокол за минималните осигурителни прагове. Остават да бъдат договорени такива в още 30 икономически отрасли”, каза Митрева.
От 1 януари 2010 г. ще падне таванът на пенсиите за пенсионерите, които се пенсионират след тази дата.  Това е текст от преходните и заключителни разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, обяви още зам. социалният министър, предаде "Фокус”. Ние трябва да махнем тавана, за да можем да създадем стимул хората да се осигуряват върху реалните си възнаграждения, обявиха от МТСП. Таванът на пенсиите в момента е 700 лева.
Хората, които ще получават пенсии над тавана, ще бъдат около 3000 души. 93 000 хиляди ще са новите пенсионери през 2010 г. Според Митрева тези 3000 души ще имат пенсия в размер на 800-850 лв. Още не е ясно каква ще е сумата, която ще получат пенсионерите след падането на тавана. Във всички случаи хората няма да са много и пенсиите им няма да са по-високи от 1000 лв., а ще са близки до тавана от 750 лв. Те вече ще знаят, че това, което им се полага като пенсия ще го получават, посочи Митрева. Тя обаче призна и за възникване на напрежение между старите и т.нар. нови пенсионери във връзка с отпадането на тавана на новоотпуснатите пенсии догодина.
На заседанието на Консултативния съвет е взето решение за анализиране на пенсионната система и за разработване на краткосрочни и дългосрочни мерки за пенсионна реформа. Анализът трябва да покаже какви стъпки ще се предприемат през следващите 15-20 години. "Моделът на пенсионната система е добър", смята зам.-социалният министър, но уточни, че той се нуждае от усъвършенстване.
Вижте видео