Със заповед на министър-председателя Кирил Петков от длъжността заместник-министър на отбраната е освободен Александър Петков, съобщиха от Министерския съвет. Мотиви за решението не се посочват.

Александър Петков пое поста преди година в служебния кабинет на Стефан Янев, който бе назначен от президента Румен Радев.

Александър Петков е роден на 12 септември 1968 г. в гр. София. Дипломира се в УНСС като магистър по финанси и банково дело през 1994 г. По-късно завършва право в Института за следдипломна квалификация към УНСС, Център за икономика и управление.

От края на 2017 г. до момента на заемането на поста "заместник-министър на отбраната" работи в редица търговски дружества, сред които "Снабдяване и търговия - МО" ЕООД и "Български енергиен холдинг" ЕАД. Бил е директор за връзки с инвеститорите и финансово планиране в "Кепитъл Консепт Лимитед" АД, съдружник и консултант във "Финансово-правна къща" ООД и "Юнифайт Партнерс Груп" ООД, както и генерален мениджър (управител) на "Блом България" ЕООД.

През своята трудова практика е заемал експертни длъжности в няколко дружества, работещи на пазарите за ценни книжа, бил е мениджър на високи позиции в дружества от застрахователния и инвестиционния сектор. Александър Петков е бил директор "Финанси и инвестиции" в застрахователна и животозастрахователна компания "Български имоти" АД и ръководител на отдел "Ликвидност" в Инвестиционен посредник "Позитива" АД, София. Владее английски и руски език.