Продължава чистката по върховете на здравеопазването. След като здравният министър в оставка проф. Асена Сербезова уволни изпълнителния директор на УМБАЛ "Св. Екатерина" проф. Генчо Начев, а по-рано и директора на "Пирогов" проф. Иван Поромански, днес стана ясно, че от поста на Онкологията в София си заминава и д-р Стефан Константинов. На негово място ще бъде назначен проф. Панайот Куртев. Всички тези рокади се случват скорострелно и то в последните дни от управлението на кабинета в оставка. 

Директорът на Онкологията в София д-р Стефан Константинов е освободен от поста, след като по постъпили сигнали в Министерството на здравеопазването звеното "Вътрешен одит" е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД, която е констатирала нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора. Това съобщават от МЗ.

Сред нарушенията, констатирани от звеното "Вътрешен одит", е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. - близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета.

В периода септември 2017 г. - декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност "асистент", "главен асистент" и "доцент".

Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на ИАМН в лечебното заведение констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност - в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология, което представлява нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗЛЗ.

Проверката установи, че в УСБАЛО е утвърден "Ценоразпис на медицинските услуги по желание на пациенти и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от УСБАЛО ЕАД, при спазване на изискванията на Наредбата". С определянето на различни цени за допълнително поисканата услуга "избор на лекар/екип от медицински специалисти" в зависимост от вида на клиничната пътека и сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, е извършено нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно Наредбата не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на съответната дейност.

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение до провеждането на конкурс е назначен проф. Панайот Куртев.

Проф. Куртев е завършил Медицинската академия в София. Има придобити специалности по хирургия и онкология. Той е и магистър по здравен мениджмънт. От 2008 г. до 2014 г. е началник на Отделението по колопроктология към СБАЛО. В продължение на години е бил началник на хирургичната клиника на лечебното заведение. В периода 2010 г. - 2018 г. е изпълнявал длъжността зам.-директор по лечебната дейност на СБАЛО. Проф. Куртев има множество научни публикации, посочват още от МЗ.

Преди седмица Асена Сербезова посочи, че няколко болници са в много лошо финансово състояние, но Онкологията не присъстваше в списъка ѝ.

Д-р Константинов, който също беше здравен министър, пое болницата с дългове. В момента онкологията няма просрочени задължения, но все още има големи дългове. Очаква се утре специалистът да даде пресконференция, на която да изнесе повече подробности.