Правителството одобри Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. С нейното изпълнение се очаква около 300 000 семейства с деца от уязвимите групи да получат компенсация в размер до 300 лв., съобщи правителствената информационна служба.

Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане по служебен път на семейства, които в периода от 1 декември 2023 г. до 29 февруари 2024 г. получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Не е необходимо правоимащите семейства да подават заявления за получаването на компенсацията.

Семейните помощи за деца се отпускат с подоходен критерий, което гарантира, че с програмата на правителството ще бъдат подпомогнати домакинства, които изпитват затруднения да покрият нарасналите си разходи за транспорт. Програмата е разработена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и индустрията в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите на транспорт. В него е регламентирано, че събраните във фонд "Сигурност на електроенергийната система" месечни вноски върху нефтопродукти, произведени в България от суров нефт с произход от Русия ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия определени с постановление на Министерския съвет.

Целта на програмата е да допълни пакета от подкрепящи мерки на правителството, насочени към семействата с деца в България.

В края на 2023 г. социалният министър Иванка Шалапатова отчете подобряване на политиките за социална подкрепа за деца, семейства, възрастни, хора с увреждания, както и за работещите, отбеляза БТА. С бюджета за 2024 г. за първи път от шест години децата с увреждания ще получат увеличение на подпомагането си. Започваме мащабна информационна кампания, с която се надяваме хората с увреждания да узнаят всички видове помощи и услуги, които им се полагат по линия на шест закона, посочи министърката.