Общинската избирателна комисия (ОИК) - Столична община счита, че решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) не поражда обвързващо действие. Това се отбелязва в решение на ОИК, публикувано на сайта на комисията. Решението е относно начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. на територията на Столична община.

В ОИК - Столична община е постъпило писмо ведно с решение на ЦИК, че на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г., гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини, посочват от ОИК. Със своето решение ЦИК на практика е премахната гласуването с машинен вот. Отделно следва да се посочи, че самото решение е непълно откъм реквизити, а именно - в него липсва да е посочено, че подлежи на обжалване и няма предвидено на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на решението, респективно същото към този момент не е влязло в законна сила, поради което ОИК - Столична община счита, че не поражда обвързващо действие.

Неяснотата в съображенията на органа, изложени в акта му, на практика се приравнява на липса на мотиви, което е нарушение на съдопроизводствено правило, в което ОИК - Столична община, като специализирана изборна администрация и отговаряща за провеждането на изборите на територията на Столична община, с над 1650 секционни избирателни секции, не може да участва и да става съучастник в погазване доверието на най-демократичното избирателно право на всеки български гражданин, се посочва в решението на ОИК.