Министерството на финансите е в процес на реализация на допълване на услугата на МВР за обмен на данни с нотариусите, които ще имат възможност да извършват автоматична проверка за платен местен данък при извършване на сделка за превозно средство. Това каза финансовият министър Владислав Горанов по време на днешния парламентарен контрол.

Той посочи, че компетентните органи и други правоимащи лица вече могат да изискват и получават служебно по електронен път от НАП, Агенцията "Митници" и общините информация за наличие или липса на задължение на лицата. Освен това при извършване на периодични прегледи за техническа изправност на моторните превозни средства се регламентира възможността за проверка за платен данък върху превозното средство.

От 1 януари 2018 г. в НАП са внедрени пет нови електронни услуги, като до края на годината се очаква да бъдат реализирани и внедрени още 15, посочи Горанов и допълни, че от 1 февруари в приходната агенция гражданите може да плащат задълженията си без такса с дебитни и кредитни карти, като след трансакцията имат възможност да получат информация за актуалния размер на задълженията, както и удостоверение за липсва на такива.

Над 500 000 броя персонални идентификационни кодове (ПИК) са издадени на физически и юридически лица през последната година и половина, с които те имат достъп до информационните системи на НАП. Половината декларации за данък върху доходите на физически лица са били подадени по електронен път чрез ПИК, допълни финансовият министър.

Владислав Горанов добави, че до момента, на базата на подадени заявления за включване до регистри в НАП, е предоставен достъп на 30 държавни и общински структури. Същевременно върви и процес на разработване на нови електронни услуги, които са предназначени за други администрации и се подписват нови двустранни споразумения с тях за достъп до електронни услуги.

Достъпът до електронни услуги се разширява и в Агенция "Митници". В момента се изпълнява проектът "Българска интегрирана митническа информационна система 2020", като първата фаза ще приключи в края на годината. След приключването на проекта ще бъдат реализирани и усъвършенствани услуги и регистри, които ще намалят административната тежест и улеснят правенето на бизнес, увери министърът на финансите.