Данните показват, че при 85% са открити нарушения и най-често те са свързани с манипулиране на самата поръчка, съобщи БНР.

"Правим проверка на 18-20 на сто от всички процедури. Коректно е да се уточни, че този процент на нарушения е при проверените процедури, не от цялата съвкупност", коментира пред радиото Миглена Павлова - изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки.
"Има два вида предварителен контрол. На първия етап се проверяват документите, на втория - съответствието със закона. 640 преписки са минали през нас за последните 7 месеца – по 100 процедури на месец. Проверяваме и дали възложителят се е съобразил с нашите препоръки – отнасят се най-често до критериите за подбор и методиката за оценка на поръчките. Няма как да няма и обжалвания, но проблемът е в бързото решаване на тези спорове", добави тя.

По думите на Милена Павпова добре е по-бързо произнасяне, за да не се отразява на договорите и на тяхното изпълнение. Ние сме на най-ранния етап, преди откриване на процедурата, има и механизми за последващ контрол, уточни шефът на Агенцията по обществени поръчки.

Неотдавна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заяви, че почти няма тръжна процедура, която да не е обжалвана след провеждането й. Обжалването стана почти професия и може би спорт, допълни тя и съобщи, че през 2011 г. и 2012 г. в 90% от случаите това е водело до забавяне в изпълнението на проекти. Според нея този проблем би могъл да се ограничи и чрез законодателни промени.
Министърът уточни, че преди е имало такса при обжалване на тръжните процедури, а след премахването й този процес в някои случаи й е станал лесен и безнаказан.

През юли доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за второто тримесечие на годината показа, че институции и държавни предприятия или въобще не обявяват конкурси за обществени поръчки, или масово допускат нарушения. Финансова инспекция на Министерския съвет установила нарушения при три от сключените договори за над 11,6 милиона. С най-много нарушения след това е било регионалното министерство - при договори за 11,3 млн. лв. В МЗХ пък нередностите били при поръчки за над 600 000 лв.
Бяха установени и нарушения на НЕК при възлагането на обществена поръчка за АЕЦ "Белене", както и при провеждането на публичните поръчки в държавното предприятие "Мини Марица Изток".