В декларации от парламентарната трибуна по случай първия учебен ден от ДПС и БСП изразиха тревогата си от последния доклад на УНИЦЕФ за България, който обобщава тенденцията за влошени образователни резултати на българските ученици. От двете партии разкритикуваха и принципа "парите следват ученика".

"Все още образованието в България се движи на две скорости", се констатира в декларацията на Движението за права и свободи, прочетена от старозагорската депутатка Дженал Топалова. Тя изтъкна, че в някои училища образованието е модерно, иновативно, докато в други изостава, като цитира доклада на световната организация, че все още се отчитат проблеми с отпадане на децата от училище, липса на базови знания и умения сред българските ученици. Организацията отчита и много малък напредък по ангажименти за трансформиране на образованието.

11,2 % от децата на възраст от 3 до 6 години и 5,7 % на възраст от 7-10 години не посещават училище, цитира данните Топалова.

"Ние от ДПС сме убедени, че образованието трябва да бъде национален приоритет. Убедени сме, че образованието, обучението и ученето могат да способстват младите хора в България да бъдат отговорни и активни, достойни граждани. Само образовани те ще могат да посрещнат новите предизвикателства и да градят бъдещето", каза Топалова.  Тя постави акцента и върху необходимостта да се изучава и познава майчиният език.

Днес отчитаме и лоши последици от принципа "парите следват ученика", каза депутатката от ДПС.

Същия извод направи и Ирена Анасстасова от БСП.

"Беше наложен принципът "парите следват ученика" като модел за финансиране на образователните институции. И така ученикът до такава степен стана център на системата, че от него започна да зависи благосъстоянието на всяко училище!", каза бившата училищна директорка.

Тя посочи, че БСП поставя от години въпроса за смяна на този модел, за учебните програми и за връщане на възпитателната роля на българското училище. "Не се случи олекотяването и осъвременяването на учебното съдържание, ако изключим безумното осакатяване на изучаването на българската история и литература, което обаче трудно можем да наречем осъвременяване, защото по-скоро е идеологизирано изкривяване", констатира депутатка от БСП. Тя изведе и проблема с продължаването на тенденцията учителите да се затрупват с бумащина.

Анастасова подчерта, че все още учителите са най-ангажираните да връщат децата в училище, според действащия Механизъм за обхват и задържане на учениците в образователната система, като изрази недоволство, че именно "Социално подпомагане" и общинските администрации заедно с МВР са отговорните. По думите й техни представители се включват само понякога, когато имат време, и всичко пада на гърба на учителите.

"Политиците, партиите, звездите в една или друга сфера - ще идват и ще си отиват, но българският учител ще е винаги тук! От дългогодишната ми практика знам, че там, в класната стая, учителят е всичко за децата - не директорът, не кметът, не чиновникът от министерството. Затова учителят трябва да има цялото доверие на обществото, от което се нуждае", призова Ирена Анастасова.