Общественият защитник Мая Манолова изпрати официално писмо до Павлос Йоану - финансов омбудсман на Република Кипър, в което поиска съдействие по казуса на близо 275 000 български шофьори с фалиралата застрахователна компания "Олимпик". Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В писмото Мая Манолова обръща внимание на Йоану, че сънародниците ни са поставени в патовата ситуация втори път да сключат застраховка "Гражданска отговорност" при нов застраховател, като при това трябва да го направят в кратки срокове.

"Всички претенции към застрахователната компания - за възстановяване на суми по прекратените полици за неизтеклата част от договорите и обезщетения по настъпили застрахователни събития по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", следва да се предявят съгласно законодателството на Република Кипър", пише в писмото си Манолова.

Съгласно Кодекса за застраховането ЗК "Олимпик - клон България", като член на Съвета на Гаранционния фонд, е имал задължението да внася определена вноска, но в същото време няма предвиден обезпечителен фонд у нас, който да гарантира вземанията по застраховките при несъстоятелност на застраховател със седалище в държава-членка на ЕС, какъвто е случаят с кипърската "Олимпик".

Общественият ни защитник подчертава, че законодателството в областта на застраховането съдържа съществени пропуски и не защитава достатъчно застрахованите лица в случай на обявяване в несъстоятелност на застрахователи от държава - членка на ЕС, които откриват клон на територията на друга такава.

"Като омбудсман, призван да защитава правата на българските граждани, съм силно обезпокоена и от липсата на ясна и подробна информация за това по какъв начин те ще могат да защитят икономическите си интереси", пише още Мая Манолова. Тя призовава кипърския си колега да съдейства при решаване на споровете на нашите шофьори със ЗК "Олимпик" за изплащане на обезщетения и премии по автоматично прекратените договори, като посочи необходимите действия и ред съгласно кипърското законодателство за предявяване на претенциите.