Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не е установила конфликт на интереси по отношение на държавния глава Румен Радев и е прекратила производството по сигнал срещу него в останалата му част - това става ясно от решение на комисията, публикувано на официалния й сайт.

От КПКОНПИ уточняват, че в сигнала, подаден през април, се посочва, че са налице съмнения за конфликт на интереси и облагодетелстване чрез служебно положение на Радев в качеството му на командир на ВВС във връзка с назначаване на съпругата му Десислава Генчева (в момента Радева) на два щата, въпреки че втория такъв - пиар на ВВС, по правилник трябва да се заема от военизирано, а не от цивилно лице, каквато е тя.

Проверката на комисията е установила, че още през 2011 година тя е назначена от ген.-майор Константин Попов като старши експерт в сектор "Финанси". Когато през 2014 г. Радев поема ВВС, той сключва допълнително споразумение с Генчева, която освен експерт във финансите, изпълнявала вече и функциите на експерт "Връзки с обществеността" до средата на 2016 г., когато договорът ѝ е прекратен.

За първоначалното споразумение от 2014 г., с което Радева заема и втори щат във ВВС, комисията подчертава, че е изтекъл давностният срок от 3 години за конфликт на интереси. За следващи заповеди от началото на 2016 г., с които Радев се е подписвал да бъдат изплащани пари за извънреден труд на сегашната му съпруга, пък комисията казва, че двамата не са били съпрузи тогава, което означава, че президентът Радев не е бил в условия на свързаност с Генчева към онзи момент.

В сигнала се казва още, че ВВС е плащало наем на жилище, което обитавала Десислава Генчева в София, като тя живеела там заедно със самия Радев.

Установено е, че през 2010 г. той е закупил жилище в столицата от 143 кв. м. за 168 000 лева, което е под пазарните цени на имотите за периода в района. Установено е, че за част от сумата той е използвал 39 920 евро банков кредит, погасен след 3 години. Данъчната оценка на имота пък била 138 178,30 лева.

През 2005 г. е закупено ведомствено жилище от Министерство на отбраната и едновременно с това, неправомерно е ползвано под наем второ ведомствено жилище. Апратаментът е продаден през 2007 г.

Антикорупционната комисия обаче заключава, че няма предпоставка за производство, защото към онзи момент Радев не е заемал публична длъжност, а и тогава не е действал нито един от приеманите впоследствие антикорупционни закони. От КПКОНПИ отбелязват, че твърденията касаят правни действия - сключване на договори за наем и договор за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от Радев в качеството му на физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, а не като лице, заемащо публична длъжност. Както и че не е налице свързаност между Радев и Десислава Генчева преди датата на сключване на гражданския брак. Видно от направената справка в НБД "Население", на 12.08.2016 г. е сключен граждански брак между Радев и Десислава Генчева, а преди това нямат едни и същи постоянни и настоящи адреси, както и общи деца, се казва още в съобщението.

Според комисията в изпратения по електронен път сигнал срещу Радев не са се съдържали данни за нарушение на отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес.