Да има отново временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните пет години, гласува парламентът.

Създаването на временния орган бе подкрепено единодушно от 145 депутати.

Предложението е на Мая Манолова от ПГ"Изправи се БГ!Ние идваме!". Тя оглавяваше същата комисия и в 45-то НС.

Комисията е на паритетен принцип от по трима народни представители от всяка група и ще работи шест месеца.

За председател беше избрана пак Мая Манолова, а от "Има такъв народ" оттеглиха номинацията си за зам.-председател - Георги Георгиев, след като от "Демократична България" предложиха Борислав Сандов.

В обхвата на комисията влизат над 50 сектора, министерства, дружества, програми за финансиране, регулатори и други, в това число отпуснатите бонуси в държавната администрация. Сред проверяваните фирми ще са АЕЦ"Козлодуй", НЕК, Държавната консолидационна компания, "Български ВиК Холдинг", "ТЕЦ Марица изток"2,  "Държавна петролна компания", ДП "Управление и стопанисване на язовирите", "Български енергиен холдинг" ЕАД и държавните енергийни дружества- "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "Национална електрическа компания" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "Мини Марица-изток" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД, ДП "Радиоактивни отпадъци" и "Минпроект" ЕАД; дейността на "Българска независима енергийна борса" ЕАД; разходването на средствата по Националната програма "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ", по Проект "Енергийно обновяване на българските домове", от Международен фонд "Козлодуй" (неядрен прозорец), от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете); осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на общински предприятия и дружества, както и на местните власти; финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 със средства от държавния бюджет, размерът на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия; сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществения интерес; възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки; осъществяването дейността на Българската банка за развитие; участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към Министерство на вътрешните работи; средствата, дадени през годините, за електронното управление и e-правителство; Национална компания железопътна инфраструктура; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК-сектора; топлофикационните и ВиК-дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от COVID-кризата и причините за отбелязаната в Република България най-висока смъртност в ЕС по време на пандемията, дейността на НЗОК свързана с лечението на деца в чужбина; горските стопанства и предприятия; изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили;разрешенията, средствата и разходите за използване на специални разузнавателни средства; дейностите по контрол и охрана на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Комисията може да проверява и разрешенията за прилагане на СРС. За тях Манолова обясни, че са били ангажирани много служители, които са работили събота и неделя, което, на свой ред, изисква изразходването голям финансов ресурс.

В речта си от трибуната Манолова посочи, че комисията е стрес тест за политическата воля на партиите да застанат зад комисията или на страната на статуквото. Тя добави, че по време на работата на Комисията по ревизията в 45-тия парламент е събрала широка обществена подкрепа.

В България има сектори, места, които са недосегаеми, недостъпни за обикновените граждани като,например, ловни хижи, части от българска територия по ГКПП, отдадени на частни фирми и превърнали се в "златни касички" за определени бизнеси, посочи в аргументите си за комисията Манолова.

По предложение на Георги Кадиев от левицата от обхвата на проверката отпаднаха пенсионните дружество и тяхното състояние.

ПГ на ГЕРБ напусна залата преди гласуването като посочи, че партия ГЕРБ няма да участва, но след това излъчи трима свои членове за състава й.