По-скоро трябва да се приеме нов план за управление на язовирите. Проблемът с язовирите в страната е огромен, заяви по време на парламентарния контрол министър-председателят Кирил Петков в отговор на въпрос за състоянието на язовир Огоста.

Той каза, че има язовири в Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната. Имаме абсолютно разпокъсано управление на язовирите. Още по-големият проблем е, че дори когато е направен списък на язовирите, в който има над 400 язовира, от които 35 се водят високоопасни. Премиерът изрази съжаление, че от тези високоопасни язовири нито един не е ремонтиран. От друга страна има десет други язовири, които не са високоопасни, посочи премиерът.

Що се отнася до язовир Огоста, Кирил Петков каза, че той е построен през 1986 година. Той е вторият най-голям в България, със стена висока 58 метра, дълга 1,4 км, побиращ 410 млн.куб.метра вода. За съжаление водният откос е със статут "неизправен", каза премиерът. Той посочи, че има филтрация на места, а стената на язовира не е бетонна, а е насипна. Изчислява се от експерти, че язовирът не застрашава директно живота и здравето на хората, но ние нямаме право да изчакаме още един сезон, в който това просмукване да продължава. Не можем да продължаваме да ремонтираме язовирите един по един, трябва да имаме обща стратегия. Над 600 млн.лв, които бяха вкарани в Държавната консолидационна компания, вече ги няма, информира премиерът. Той определи като абсолютно безхаберие отношението към язовирите.

Готови сме с промени в Закона за водите и в най-скоро време ще ги представим на вашето внимание. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова по време на изслушване по нейно искане в парламента по темата за язовирите. Тя допълни, че се подготвят и промени в други подзаконови нормативни актове, свързани с проблемите около тези водни съоръжения.

Други важни задачи са - създаването на единен регистър на язовирите в България, за да се знае колко са, къде се намират и чия собственост са, както и приключването на класификацията им, за да стане известно колко са опасните съоръжения и в какво състояние са. Нинова посочи, че е необходимо да се ускори процедурата по прехвърлянето на язовирите, които са общинска собственост, към Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", както и да се актуализират язовирите, включени в списъка за ремонти с Решение на МС 495 и да започне адекватният им ремонт, като се започне с най-опасните съоръжения.

Нинова каза, че в момента в България има 6844 язовира. Сред основните проблеми тя посочи разпокъсаната им собственост, като изтъкна, че има осем вида собственици на тези съоръжения.

Тя напомни, че държавното предприятие към Министерството на икономиката и индустрията стопанисва общо 547 язовира. През 2018 г. с промени в Закона за водите беше предвидено в тримесечен срок общините, които нямат възможност да стопанисват и финансират язовирите, да ги дарят на държавното предприятие. Нинова съобщи, че към края на 2018 г. е имало 2717 заявления до министъра на икономиката за прехвърляне на язовири към това предприятие, а отказите от областните управи да ги приемат са били 1363, защото не отговарят на законовите изисквания. Нинова уточни, че става дума за малки общински водоеми, които преди са били със земеделски цели. Те са строени до седемдесетте години на миналия век и техническото им състояние не съответства на нормативните изисквания, нямат запазена и представена проектна документация, липсват строителни проектни документи и това е проблем за държавното предприятие, което ги стопанисва, каза Нинова.

Тя напомни и за това, че през 2018 г. е създадена Държавната консолидационна компания /ДКК/, която се занимава с ремонта и реконструкцията на язовирите. Одобрени са 416 язовира за основен ремонт или реконструкция, за които от държавата са отпуснати на ДКК 500 млн. лева. ДКК авансово превежда сумата на "Монтажи" ЕАД да започне ремонти на 267 от тези над 400 язовира, като към момента са завършени ремонтите на 11 язовира. От тях за 10 ДНСК се произнесе, че са незаконно ремонтирани и отказа да ги приеме и само един е узаконен, каза Нинова.

Друг проблем, по думите на Нинова, е свързан с разхвърлянето на правомощия по различни контролиращи язовирите органи.

Има и забавена класификация на язовирите по степен на потенциално опасни, като досега са класифицирани 2909, като в първа - висока степен са 1374, втора - значителна - 334, в трета - ниска - 1201. Не са актуализира и информационната система за техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията, разработена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, каза Нинова. Голям е и броят на процедурите по безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, които са общинска собственост по Закона за водите, които не са приключили, има и забавяне на ремонта на язовирите по списъка с ПМС, допълни тя.

Премиерът Кирил Петков съобщи още по време на парламентарния контрол, че за пръв път ще имаме реална стратегия за младежта. 38% от престъпленията са извършени от хора под 29 години. Трябва да направим превенция. Построяване на 20 центъра за младежко развитие. Огромен приоритет е това. В бюджета ще има огромно финансиране за младежките политики, каза Петков.