Убеден съм, че времето на безвремието в здравеопазването приключи. Това заяви в пленарната зала на Народното събрание министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след приемане на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Той благодари на депутатите за доверието и подкрепата по пътя на реализиране на здравната реформа.

"Днес българските граждани имат вече своя здравен бюджет за 2019 г. който е много по-добър от настоящия бюджет", заяви министърът. 

С бюджета и промените в законите се осигурява достъпно и качествено здравно обслужване на българските граждани, което се постига не само с допълнителните 400 млн. лв., а и чрез въвеждане на новите медицински стандарти, разписаните правила за добра медицинска практика, както и нови фармакотерапевтични ръководства", отбеляза министърът. По думите му те задават европейски норми и стандарти за лечение на българските граждани. 

Създават се предпоставки за по-добър и ефективен контрол в системата на здравеопазването, контрол върху качеството на лечението и върху разходването на финансовите средства в системата. Това по думите на Ананиев се постига чрез въвеждането на общи правила за изграждане на Националната здравна информационна система, на системата уреждаща медицинските дейности, свързани с хората с увреждания и то на ниво закон. 

"Ясно се регламентират контролните правомощия на институциите за последващ контрол. Въвеждат се общи правила и принципи за наблюдение върху информацията и реализирането на дейностите в системата. Въвеждат се ясни принципи и правила за създаване, преобразуване, регистрация на лечебни заведения на основата на прозрачни принципи и комплексни критерии", каза министърът. 

"Обвързваме договорния процес със съсловните организации с процеса на бюджетиране на дейностите и въвеждане на правила и принципи за финансово управление на системата на ниво нормативна уредба", добави Ананиев.

Това според него ще гарантира стабилност и предвидимост в здравната система. Въвеждаме постоянна част в рамковите договори, която е предпоставка за сигурност в действията на институциите, посочи той. 

"Поставяме ясни правила и принципи на функциониране на системата, така че да подготвим плавен преход към преструктуриране на здравноосигурителния модел с цел елиминиране и преодоляване на настоящите му недостатъци. Защото какъвто и модел да изберем настоящите институции и дейности трябва да работят ефективно и ефикасно", отбеляза още министърът. 

"Чрез гласуваните от вас текстове и промени с общи усилия и ангажираност от моя страна следва да постигнем прозрачност на плащанията в здравната система и по-качествено лечение на българските граждани", завърши Ананиев.