Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 14 април 2020 г. от 13.00 часа.

В дневния ред на заседанието, свикано на основание чл. 78, т. 1 от Конституцията на Република България, са обсъждането на второ четене на промени в Закона за енергетиката, в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. СподелиПриятел

По-рано законопроектите, включени в дневния ред, ще бъдат обсъдени от парламентарните комисии. За понеделник пък има насрочени заседания на две комисии - правна и енергийна, където две от точките трябва да минат през второ четене. Заседанията на комисиите ще се предава онлайн на сайта на НС.

На извънредното си заседание миналия петък парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, с които се регламентират правилата и сроковете за това как ще става връщането на сумите по договори, сключени между обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД и неговите клиенти.

Поправките се налагат, за да влезе в сила договореното на 5 август 2019 г. между "Булгаргаз" и "Газпром" намаление от 40% на цената на доставяния за България газ.

Промените предвиждат Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да приема решения за утвърждаване на цени на природния газ със задна дата от 5 август 2019 г. досега, както и да утвърждава цените на природния газ всеки месец от първо число в съответствие с постигнатата договореност между "Газпром" и "Булгаргаз".

На 12 март парламентът прие на първо четене и промени в Закона за търговския регистър, които предвиждат да се намали административната тежест върху бизнеса, като физически и юридически лица да могат да подават годишните си финансови отчети и годишните си доклади за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронен път чрез "Единна входна точка". Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г.