Правителството прие решение за освобождаването на Атанас Темелков от длъжността председател на Държавна агенция "Електронно управление" и за назначаването на този пост на Красимир Симонски, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Темелков, който бе назначен на поста на 15 януари 2018 г., е освободен предсрочно по негово искане.

Красимир Симонски е инженер по специалност "Изчислителна техника" от Техническия университет-София. Доктор е на науките на БАН. От 1991 г. до 2002 г. е заемал длъжността директор компютри и комуникации в Американския университет в Благоевград. В периода 2007 г. - 2009 г. е бил заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с ресор "Информационни технологии".

От началото на 2013 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" до назначаването му за заместник-председател на новосъздадената Държавна агенция "Електронно управление".