В рамките на установеното добро сътрудничество между Министерството на отбраната и посолството на САЩ беше проведена среща между министъра на отбраната Георги Панайотов и посланика на САЩ в България Херо Мустафа, съобщиха от Министерството на отбраната.

В срещата е участвал и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По време на двустранните разговори са били разгледани теми, свързани с развитието на проектите за модернизация на българските въоръжени сили, в частност придобиването на нови 3D радари, както и възможностите за осъществяване на инициативи в сферата на киберотбраната.

Двете страни са обменили мнения и по текущи въпроси, засягащи наличната авиационна техника в Българската армия.

Снимка: Министерство на отбраната

Посланик Мустафа е отбелязала интереса на американската страна за подписването на Административно споразумение с Европейската агенция по отбрана, което ще позволи на САЩ да участва в реализирането на проекти по линия на инициативата за Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС.

В рамките на срещата са били обсъдени и възможностите за преглед по постигнатия напредък на изпълнението на заложените приоритети в подписаната през октомври 2020 г. "Пътна карта за сътрудничество в отбраната между Република България и САЩ (2020-2030 г.)".