Енергийната комисия прие прокторешението на ГЕРБ, с което се възлага на енергийния министър Теменужка Петкова да възобнови действията по изграждане на "Белене".

"За" предложението на ГЕРБ гласуваха 14, "против" - 2, "въздържали се" - 0, с което то бе прието.

В момента има два проекта за рестарт на "Белене" - на ГЕРБ и БСП. От левицата настояват за незабавно падане на мораториума за строеж на централата, докато от ГЕРБ искат това да стане едва след реален инвеститорски интерес. Те предлагат да възложат на министъра на енергетиката да проучи и проведе консултации за такъв.

Другата разлика в двете позиции засяга държавните гаранции. От БСП настояват за по-сериозна държавна намеса, а от ГЕРБ са твърдо против държавни пари за централата.

Позицията на бизнеса почти се припокрива с тази на ГЕРБ. 

В същото време потенциалният китайски инвеститор поиска държавни гаранции за изграждане на централата.

С приетото предложение на ГЕРБ се възлага на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите на проекта "Белене" в отделно проектно дружество.

С проекторешението се възлага още министърът на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговорите с потенциалните инвеститори и производители на оборудване, както и да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структуриране на проекта в срок до 31 октомври 2018 г. и препоръчва на Министерски съвет да предприеме действия а отмяна на решението си за "Белене" от 29 март 2012 г. с цел провеждане на преговори с потенциални инвеститори.

Предстои проекторешението да бъде утвърдено от народните представители.

Комисията разгледа и предложението, внесено от ПГ на "БСП за България" по темата. Предложението на БСП обаче бе отхвърлено с 8 гаса "за" и с 13 "въздържали се".

Предложението на БСП бе сходно. От опозицията предлагаха да бъде отменено решението на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване на ядрената централа на площадка "Белене" и да се възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 г.

От опозицията искаха още да министърът периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.