След "Демократична България" и от ГЕРБ внесоха поправки в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Промени в него вече поискаха от ДБ преди две седмици, след като внесоха текстове за премахване на всички символи на комунизма от публичните места.

Депутати от партията на Бойко Борисов пък в понеделник депозираха в деловодството на парламента законопроект, с който предлагат на всяко училище, университет, държавно учреждение, община, дори театър и библиотека, да бъде поставен надпис, който да гласи: "Комунистическият режим в България /09.09.1944 - 10.11.1989 г./ и дейността на БКП са обявени за престъпни със закон, приет от 38-то НС".

Текстът трябва да поставен на видно място на фасадите на всички обществени сгради, в които се помещават държавни органи, териториалните им звена, органи на местното самоуправление, както и културни институции. Това ще рече, че табели за забраната на комунизма трябва да има на Министерския съвет, Президентството, дори на Народната библиотека и Софийския университет.

Който не изпълни закона, ще бъде наказван с глоба в размер на една брутна заплата, а санкцията нараства до две заплати при повторно нарушение. Проектът задължава още всички държавни и органи на местната власт да премахнат символите на комунизма от публични места. Това трябва да направят и физическите лица, които са си закачили публично комунистически символи или портрети на комунистически дейци.

Наказанието е предвидено и за областните управители, които откажат да изпълнят записаното в закона. Губернаторите трябва да назначат специални петчленни комисии за спазването на разпоредбите. Петчленката ще обикаля на проверки да следи дали всяка публична сграда е снабдена с подобен надпис.

Законопроектът позволява по желание отстранените символи да се предоставят в Музея на социалистическото изкуство и дава едномесечен срок след приемането му за поставяне на надписите, напомнящи, че у нас комунизмът е обявен за престъпен.

Вносители на поправките са шестима депутати от ГЕРБ-СДС - лидерът на СДС Румен Христов, зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов, Екатерина Захариева, Делян Добрев, Петър Николов и Димитър Николов.

В мотивите си те посочват, че "33 години след падането на комунистическия режим и 22 години след приемането на закона процесът на декомунизация в България не е приключил". Депутатите от ГЕРБ констатират с тревога, че се правят "целенасочени опити за събуждане на носталгия у съвременниците на режима и заблуждаване на по-младото поколение, което няма лични впечатления".

Вносителите се аргументират с факта, че символите на този режим продължават да присъстват трайно в живота ни и "необезпокоявано да възхваляват тези черни страници от най-новата ни история".