Завръщането на европейския континент на пълномащабна война, с висока интензивност, представлява значителна промяна и съществено разместване на стратегическата среда на ЕС. Това каза вицепремиерът и външен министър Мария Габриел, която откри конференцията "Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации" в "София тех парк" днес. Форумът е посветен на 20-та годишнина от влизането ни в НАТО и в него участва и министърът на отбраната Тодор Тагарев и на иновациите и растежа Милена Стойчева.

По думите ѝ това неизбежно ще окаже въздействие върху европейската сигурност със сериозни последствия в множество области.

"Европейската комисия показа много силна енергия за справяне с предизвикателства в един динамичноразвиващ се свят и в настоящия, бързопроменящ се, геополитически пейзаж засилващото се напрежение и онаследената нестабилност в много от съседните ни региони изискват още по-убедително геополитическо позиципониране на ЕС и НАТО на основата на общ подход, насочен към възпирането, укрепването на отбранителната готовност и целенасочено инвестиране в отбранителни способности", заяви Габриел, цитирана от БТА.

Тя отбеляза, че в днешния свят, изпълнен с предизвикателства, иновациите имат водеща роля. Те имат водеща роля не само за създаването и поддържането на благосъстоянието на хора, но в осигуряването на тяхната защита.

"Външнополитическите рискове се увеличават, а заедно с тях и военните конфликти. Заплахите спрямо демократичните общества и принципите, и ценностите, които отстояваме, нарастват усилено през последните години - дезинформация и фалшиви новини, които вече се генерират с изкуствен интелект, атаки в киберпространството, кражба на данни, поставяне на цели системи под риск от срив заради зловредни влияния заради технологични инструменти", коментира Габриел. По нейните думи колкото повече растат тези рискове, толкова повече се увеличава необходимостта от иновативни решения в отбраната.

Снимка: БТА

"Обединена Европа трябва да продължи да има смели решения, за да отговори на тези предизвикателства, в отговор на непровокираната война", заяви тя.

Според Габриел ЕС е постигнал безпрецедентен напредък в сътрудничеството си в отбранителната индустрия, за укрепването на нейния капацитет, за предоставяне на подкрепа.

"ЕС разработи два ключови акта, насочени към производството на боеприпаси и общи покупки за засилване на европейската отбранителна индустрия, посочи вицепремиерът и външен министър. Габриел отбеляза, че се очаква с нетърпение разработващата се европейска стратегия за отбранителната индустрия. От нея очакваме мащабен и дългосрочен отговор, каза Габриел и изрази надежда стратегията да ангажира свързани един с друг въпроси.

Бивш и настоящ министър на отбраната - Велизар Шаламанов и Тодор Тагарев заедно с вицепремиера Мария Габриел

Снимка: БТА

По думите ѝ всички тези инициативи и мерки няма да бъдат ефективни без активното участие на всички компетентни национални органи, индустрии, агенции на ниво ЕС, академична общност.

"Новите технологии и иновациите бележат безпрецедентно бърз темп на развитие. Те дават и други перспективи за споделения ни стремеж за постигане на общи цели, свързани с укрепването на колективната ни сигурност в настоящия период на засилена глобална конфронтация и множество конфликти и кризи в непосредствена близост до нашите граници", посочи Габриел.

Оръжейният търговец Емилиян Гебрев на форума за отбрана

Снимка: БТА

Тя открои, че днешната конференция ще допринесе за изграждането на общото разбиране и засилване на колективния ангажимент в рамките на ЕС и НАТО, за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и това на основата на споделената амбиция за насърчаване на мира и сигурността в Европа и в глобален мащаб.

Вицепремиерът каза, че тези усилия придобиват още по-голямо значение особено сега, в контекста на променената среда за сигурност в непосредствената близост до границите на ЕС, с "продължаващата война на Русия срещу Украйна и всички произтичащи от тази незаконна агресия срещу суверенна държава глобални предизвикателства".

Форумът е организиран от Министерството на отбраната, съвместно с Министерството на иновациите и растежа, и Министерството на икономиката и индустрията. Целта е да бъдат популяризирани инициативите и проектите на ЕС и НАТО в областта на отбраната.

Министрите на отбраната, външните работи и иновациите

Снимка: БТА