Сигурността се очертава като основен елемент от подготовката за българското председателство на Европейския съвет, посочи служебният вицепремиер Деница Златева от трибуната на Народното събрание.

По думите й това е тема, която има интерес както от страна на Брюксел, така и от страна на дипломатическите представителства. Тя посочи, че ще гарантира приемственост на всички екипи, ангажирани с председателството.

По отношение на инфраструктурата са финализирани всички изисквания по отношение на НДК като основна сграда за председателство. Тя допълни, че е приключена и поръчката за ремонта на втория обект, който е дом 2 в „Бояна“.

Златева обясни, че по отношение на финансирането на председателството с постановление на Министерски съвет от 5 април са осигурили необходимите финансови ресурси в предоставения бюджет в рамките на 50 млн. лв.

По думите й е финализиран и комуникационният план, одобрена е и визуалната идентичност на българското председателство.

Златева заяви, че мярката, свързана с необходимостта от осигуряване на допълнителен персонал за нуждите на председателството и мотивационна програма, трябва да се вземе от редовното правителство.

Вицепремиерът поясни, че е започнато и изготвяне на културната програма.  Предвидени са 7 събития на този етап в рамките на парламентарното измерение. Ключова ще бъде и ролята и на бъдещата Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Златева поясни, че в рамките на българското председателство се предвижда във формат 27 държави + Великобритания и среща на върха на страните от Западните Балкани.

На 24 април на заседание на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет се очаква да се приемат всички препоръки и да се изготвят и приемат указания към преговорните екипи.

„На 26 март на Министерски съвет тези указания ще бъдат приети с решение“, каза тя и посочи, че се очаква това да бъдат последните консултации.

С решение на Министерски съвет и на секторните министерства са се възползвали от правото си да използват капацитета на българи, които работят в структурите на Европейския съвет и Европейския парламент. По думите й 10 души са одобрени, които в рамките на 6 месеца ще подпомогнат официалното ни представителство в Брюксел.

„Освен това и представител на Генералния секретариат на съвета ще бъде командирован да подпомогне работата на държавата ни като председателства“, каза тя.

Председателството акцентира върху пет основни приоритета.


„Първият е работни места и конкурентоспособност. Вторият основен приоритет е съюз, който оправомощава и защитава своите граждани. Тук говорим за равен достъп до образование, борба с бедността, модернизация на европейски образователни системи, сближаване на образование, обучение и потребност на бизнеса“, каза Деница Златева, цитирана от "Фокус".

Златева посочи, че третият основен приоритет е свързан с енергийния съюз, с акцент върху устойчивото му изграждане. Тя обясни, че четвъртият приоритет е Европейският съюз като съюз на свобода, сигурност и правосъдие, гарантиране на вътрешната и външната сигурност, прилагане на всеобхватната политика за миграция и постоянният ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите –членки, които са външни граници на Съюза. По думите й петият приоритет е Съюзът като мощен фактор на световната сцена.