Мнозинството в комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи не възразява на предложението на Европейската комисия да бъде прекратено наблюдението над България по механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Това показаха изказванията в парламентарната комисия на представителите на политическите групи при днешното обсъждане на последните доклади на ЕК за България и за Румъния.

 

Групата на Европейската народна партия подкрепя извода на ЕК, че напредъкът на България е достатъчен и че наблюдението трябва да бъде прекратено, заяви евродепутатът Роберта Мецола. Това показва, че българските власти са положили големи усилия, добави тя.

Биргит Зипел от името на социалистите и демократите посочи, че ЕП отдавна настоява за въвеждането на общоевропейско наблюдение за върховенството на закона. Няма смисъл от наблюдение на отделни държави. Всички трябва да отговорят по еднакви правила. Предложението на ЕК за отпадането на наблюдението за България е добро и го приветстваме, допълни Зипел.

Драгош Тудораке (Обнови Европа) подкрепи въвеждането на наблюдение за законността във всички държави от ЕС. Има нужда от прилагането на ясни изисквания, с ясни препоръки и последици, поясни той.

Тинеке Стрик (Зелени) също подкрепи преминаването към общоевропейско наблюдение. Тя изрази съгласие с оценката на ЕК, че Румъния бележи отстъпление по МСП.

Единствена Клер Дейли от името на Европейската обединена левица се възпротиви на предложението на ЕК наблюдението над България да отпадне. Мога да възразя, че е постигнат устойчив напредък, каза тя. По нейните думи в нашата страна се наблюдават тормоз над журналисти, злоупотреби със селскостопански субсидии, съмнителна реклама в медиите.

Елена Йончева (БСП) приветства предложението на ЕК за прекратяване на наблюдението над България, защото то не е постигнало очаквания резултат. Йончева подкрепи въвеждането на общо наблюдение за законността във всички държави от ЕС. Тя добави, че България е първа по корупция в ЕС и проблемът се задълбочава. По нейните думи у нас медийната свобода в последните 10 години драматично се влошава. България не бива да бъде наказвана заради своите политици, заяви Йончева.

Нейният колега Петър Витанов отбеляза, че последният доклад на ЕК по МСП за България е положителен. Всички полагахме усилия наблюдението да отпадне, защото е дискриминационно, доколкото се прилага само за две държави. Съществуването на механизма е извинение да бъдем държани извън Шенген, добави той.

Илхан Кючюк (ДПС) отбеляза, че навсякъде има нужда от наблюдение на законността. По неговите думи МСП е показал неефективност и е задълбочил различията. Според Кючюк, ако има всеобщо наблюдение за законността в ЕС, ще бъде предотвратявано задействането на чл. 7 от общностния договор. По неговите думи отпадането на МСП решава големия политически проблем на ясно разделение между Източна и Западна Европа.

Водещият заседанието евродепутат Емил Радев (ГЕРБ), заместник-председател на парламентарната комисия, изрази пълна подкрепа за заключенията на ЕК за нашата страна в последния доклад. По неговите думи са били взети предвид всички усилия на българските институции. Докладите отдавна изчерпаха положителния си ефект и в последните години се използват като инструмент за политически атаки срещу България и Румъния, добави той.

Радев отбеляза, че остава неясно каква е цената на изготвянето на докладите и защо досега не е било въведено всеобщо наблюдение в ЕС. България е изпълнила всички препоръки на ЕК и най-сетне трябва да се сложи край на наблюдението над нашата страна, очакваме стъпки от ЕК за окончателно приключване на процедурата, заяви Радев.