11-та държави все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, да го направят незабавно.

Евродепутатът социалист, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, съдокладчик в Европейския парламент за Истанбулската конвенция, заяви:

„Докато българското правителство, което в момента изпълнява ролята на председател на Съвета, оттегля ратификацията на Истанбулската конвенция, предвождайки и окрилявайки гласовете против нея, жени продължават да бъдат жертви на насилие, изнасилвания, тормоз и дори убийства в цяла Европа.

Насилието е насочено срещу жени, именно защото са жени. Шокиращо е, че някои правителства намират извинение в отказа си да ратифицират Истанбулската конвенция със самия факт, че конвенцията признава съществуването на насилието, основано на пола. Как се предполага, че ще решим проблем, ако откажем да признаем съществуването му?“

„Призоваваме 11-те останали правителства в ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция незабавно - както тези, които продължават да протакат, така и тези, които активно блокират процеса. Истанбулската конвенция е най-добрият наличен инструмент за закрила на жертвите и преследване на извършителите. Дължим го на нашите граждани. Уважавайте достойнството на жените.“

Евродепутатът Ираче Гарсия Перез, говорител на социалистите за правата на жените и равенство между половете, добави:

„Насилието срещу жени във всичките му форми е нарушение на правата на човека. Истанбулската конвенция, първият правно обвързващ международен договор, е силен инструмент за предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола. Но съпротивата срещу прогреса е дълбока и продължава да се увеличава. Срамно е, че 11 държави-членки все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, която може да подобри живота на толкова милиони жени в Европа.“

„Ние социалистите сме дълбоко загрижени от отстъплението на тема борба за правата на жените, както и от стъпките назад по отношение на сексуалните и репродуктивните права в някои държави в ЕС. Продължаваме да наблюдаваме и да се борим, докато всички жени не бъдат защитени срещу всички форми на насилие и дискриминация“.

Истанбулската конвенция е най-всеобхватният международен договор и първият правно обвързващ инструмент за борба с насилието срещу жени, който задължава ратифициралите страни да въведат мерки за закрила на жертвите, преследване на извършителите и предотвратяване на престъпленията. Тя е приета от Съвета на Европа през 2011 г. и влиза в сила през август 2014 г. ЕС подписа Истанбулската конвенция през юни 2017 г. Всички държави-членки са подписали Истанбулската конвенция, въпреки това само 17 от тях са я ратифицирали към този момент: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Испания, Германия, Италия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Холандия и Швеция.