Два различни съдебни състава на Върховния административен съд (ВАС) отмениха решения на Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите, с които са спрени процедури за извършване на оценки за съвместимост във връзка със строежа на автомагистрала "Струма". Това съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Едното отменено от ВАС решение е за прекратена процедура, възложена от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), за инвестиционно намерение за изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения, за да се смекчи въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, пише БТА.

Второто отменено решение е за прекратена процедура за съгласуване на задание за проект за изменение на Подробния устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483,52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път 1-1 в землището на гр. Симитли, с. Крупник и с. Полето, община Симитли, в участъка от км 373+100 до км 376+000 - дясно платно и ПУП-ПП за обект: "АМ Струма4' ЛОТ 3, ЛОТ 3.1. за участък от км 373+100 до км 376+000 - ляво платно".

Според магистратите, прекратявайки процедурата по извършване на оценка за съвместимост, поради констатирана липса на анализ на предвидените смекчаващи мерки спрямо специфичните природозащитни цели, министърът е действал в разрез с принципа на предвидимост. Съдиите посочват, че министърът е следвало изрично да укаже на вносителя на инвестиционното предложение, че следва да изготви анализа си въз основа на специфичните природозащитни цели и едва след неизпълнение на указаното, да пристъпи към прекратяване на процедурата.

"Общите, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на защитените зони са били поместени на портала за обществени обсъждания на МОСВ със срок за обществено обсъждане до 16.08.2022 г. Следователно към датата на издаване на двете процесни решения на министъра - 01.08.2022 г., все още не са били налице одобрени, влезли в сила специфични природозащитни цели на двете защитени зони, въз основа на които Агенция "Пътна инфраструктура" да има обективна възможност за предприемане на съответните необходими действия по изготвяне на анализ", се посочва в решението на ВАС.

Върховните магистрати връщат преписките по двете дела на министъра на околната среда и водите за продължаване на процедурите по оценка на съвместимостта, съобразно указанията на съда. Определенията по административни дела могат да се обжалват пред петчленни състави на Върховния административен съд.

На 2 август Борислав Сандов съобщи в профила си във Фейсбук, че е спрял изпълнението на проекти в Кресненското дефиле след получено на 27 юли писмо от службите на Европейската комисия (ЕК). Според Сандов в писмото се посочва, че в изпълнение на европейските директиви ЕК очаква от българското правителство нова оценка по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост с "Натура 2000" на автомагистрала "Струма" за Лот 3.2 в района на Кресненски пролом, като в нея пълно и равностойно се оценят отново всички възможни алтернативи.

Един ден по-късно, на 3 август, от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че ще обжалват решенията на Сандов.