Промените в Закона за защита от домашното насилие, в които официално беше влючен терминът "интимна връзка",  са обнародвани в "Държавен вестник".

С поправките "интимната връзка" се приравнява към брачното партньорство и съжителството без брак, а жертвите получават същите възможности за закрила. "Интимната връзка" трябва да е с продължителност поне 60 дни, за да има насилие и включва само отношенията  между мъж и жена. Ццялата дефиниция на записаното в закона понятието е такава:

"Интимна връзка, представлява съвкупност от доброволни трайни, лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на на предходното изречение са отношенията с продължение поне от 60 дни".

Отношенията в интимната връзка да бъдат между мъж и жена бе по искане на БСП, а мотивът на левицата за това бе да не се намери вратичка за узаконяване на еднополовите връзки.

До законодателните изменения се стигна след случая от Стара Загора, при който момиче беше нападнато и нарязано с макетен нож, и най-вече след вълната от последващи протести в цялата страна.

Защо точно 60 дни е един от най-дискусионните въпроси в обществото по повод приетите законодателни поправки.

От ВМРО заявиха, че ще сезират Конституционния съд и поискаха в писмо от президента да наложи вето на "това недоразумение интимна връзка - 60 дни".

"Въпрос на тълкуване е какво са интимни отношения и те различават ли се от сексуалните отношения, чиято легална дефиниция е в Наказателния кодекс. Недоумение буди и поставеният срок от 60 дни. Кога и как ще се удостоверява този срок? Кое се брои за възникване на интимна връзка по смисъла на ЗЗДН?", пише в писмото.

"При разширително тълкуване на така написания текст е възможно да се допусне, че се прилага предвидената в закона защита и по отношение на насилие между две физически лица от мъжки пол, както и две физически лица от женски пол", заявявят още от ВМРО.

Междувременно премиерът акад. Николай Денков определи насилието като "тихата скрита епидемия", която върлува у нас и на свой ред обяви 15 мерки срещу насилието, които правителството предлага. То планира да се справи със случаите на агресия. Има ли обаче "епидемия" от подобни посегателства. 

Според експертите мерките за защитата от домашно насилие са формални и затова не дават резултати. По думите на адв. Ивета Анадолска те трябва да бъдат конкретни, а първите резултати могат да се видят едва след година.

"Има епидемия, но не само по отношение на домашното насилие", коментира тя и допълни, че се неглижират междусъседски актове на агресия, в училищата и по пътищата. По думите на юриста насилието се приема като шоу още в училище, което е много опасен процес.

Мнението на психолога Лилия Стефанова е, насилието е навсякъде, особено в лексиката ни. Пример са социалните мрежи, където негативните коментари преобладават по всяка тема. По думите на психоложката превенцията на агресията се крие основно в това хората да осъзнаят готови ли са и искат ли въобще да станат родители. Насилниците обикновено са преживели тежко детство, показва статистиката.

Според Ивета Анадолска много е важно да се работи с насилника. В много от случаите обаче те отказват, затова трябва мярката да стане задължителна. "Процесът е много дълъг. Един насилник няма да го промениш с 2-3 формални разговора", твърди юристът.