С поведението си министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов спира процесите, оказва политически натиск, дестабилизира дружествата и компанията. Това не е в интерес нито на ДКК, нито на държавата. Това обяви по време на пресконференция Смиляна Нитова, изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания.

"При встъпването си като служебен министър той декларира, че в своята работа ще подпомага бизнеса, ще изгражда мостове и ще надгражда. Но действията му са в друга посока", добави тя.

Кръстева даде конкретен пример от 8 август с "Кинтекс".

"В 17:30 ч. пристигат двама служители на Министерството на икономиката с писмо от министъра, за да се снабдят с документи, фактури, проформа фактури, договори и други документи за периода от 01.08 до момента на посещението им. Това става в края на работния ден, без да е уведомено ръководството на "Кинтекс" и ДКК, каза тя.

Това, по думите ѝ, пораждало въпроса защо се е случило така спешно, бързо и по този начин.

"Това на какво ви прилича? На снабдяване с документи от дъщерно дружество или на действия по НПК за изземване на определени материали", зададе въпроси директорът на ДКК.

Нитова-Кръстева смята, че с тези действия министър Стоянов дестабилизира дружеството, създава неверни представи у неговите международни контрагенти и впечатление в обществото, че става нещо нередно.

Директорът на ДКК обяви, че предишния ден "Кинтекс" е сключило голям договор с международно значение, с което се гарантира работата на дружеството поне в следващите пет години напред.

"Към края на миналата година паричната наличност на дружествата и компанията е в размер на над 34 млн. лв., а за краткия шестмесечен период - над 46 млн. лв. Разликата се вижда ясно", уточни тя.

Данни тя изнесе и относно работата на ВМЗ. "И там също цифрите са показателни. За периода, в който г-н Стоянов беше председател на Съвета на директорите на ВМЗ, към края на миналата година е отчетена загуба 1 млн. и 600 хил. лв. За периода от края на миналата година досега, дружеството е реализирало печалба 48 млн. Разликата е фрапираща", подчерта директорът на ДКК.

Според нея тя е била подведена при решението за увеличаване на броя на директорите на ДКК.

Тя допълни, че министърът е в правото си да увеличи състава на Съвета на директорите, но процедурата не е спазена.

Присъствието на новоназначения член на борда на директорите на Държавната консолидационна компания адвокат Венцислав Димитров, стана причина за прекратяване на пресконференцията. Корнелия Нинова отстрани Димитров в началото на годината заедно с целия стар борд на директорите. Адвокат Венцислав Тодоров е един от тримата новоизбрани членове на съвета на директорите на ДКК от служебния министър на икономиката Никола Стоянов, но все още не е вписан. 

Адвокат Димитров обяви, че принципалът в лицето на министъра има право да попълва съвета на директорите, а изпълнителният директор на ДКК трябва да изпълни това решение. Допълни, че в момента съветът на директорите се състои от четирима души, което създава предпоставки за трудно взимане на решения, а освен това по устав те трябва да са 7 или 9. Нитова отрече досега да е имало проблем с взимането на решения. Присъствието на Димитров създаде напрежение и пресконференцията бе прекратена, а всички бяха поканени да освободят залата поради нужда от нейното използване.