Парламентът прие на второ четене текстове от т. нар. законопроект за горивата, с който се въвеждат специални изисквания за регистрация на търговците на едро и дребно с нефтени продукти - определен уставен капитал и обезпечение, съобщава БТА.

За да бъде регистрирано за търговия на едро с нефт и нефтени продукти, лицето трябва да има внесен уставен капитал или активи в размер не по-малък от 1 млн. лева. За търговия на дребно ще се изисква внесен уставен капитал или имущество в размер не по-малък от 20 хиляди лева, предвиждат разпоредбите.

За дистрибуция на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) ще е необходимо фирмите да разполагат с минимум 10 000 собствени газови бутилки, решиха депутатите.

При подаване на заявление за регистрация ще трябва да се предоставя и обезпечение, с изключение за дейностите по транспорт на нефт и нефтени продукти и за земеделските производители. Обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. То ще служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения. Размерът на обезпечението за търговия на едро и съхранение на нефтени продукти ще е 500 000 лв., за търговия на дребно - 20 000 лв. за всеки обект, за пълнене на газови бутилки - 20 000 лв., а за дистрибуцията им - 100 000 лв.

От НФСБ възразиха срещу така разписания регистрационен режим за търговците с нефтени продукти, както и срещу това да има едновременно изискване за уставен капитал и за обезпечение. Все едно да си вземете книжката и да предоставите 1 000 лева като обезпечителна мярка срещу бъдещи санкции за нарушения, коментира Йордан Апостолов /"Обединени патриоти"/. По думите му тези изисквания за обезпечения ще доведат до концентрация на бизнеса и наказателна процедура на ЕК срещу България.

От списъка на малките търговци, който ми давате, 117 души дължат 270 млн. лева на държавата, това е начинът, по който можем да ги съберем, коментира председателят на ресорната парламентарна комисия и вносител на законопроекта Емил Димитров. Между първо и второ четене намалихме уставния капитал от 3 млн. лева на 1 млн., а при газовия пазар - от 200 хиляди на 20 хиляди лева, посочи той. За водачите на моторни превозни средства, които превозват горива, няма никакви изисквания, освен свидетелство за правоуправление, разрешение, че камионът им е изправен, и застраховка, коментира Димитров и добави, че "един лев няма да им струва".

Всеки, който може да докаже, че има някакво имущество за 20 хиляди лева, срещу 300 лева всяка търговска банка, която си избере, може да му даде обезпечение и да си работи като търговски обект и да продава горива в неограничени количества, обясни Емил Димитров. Според него така се решава въпросът с малките бензиностанции. Той посочи също, че всички поети ангажименти към земеделските производители са изпълнени. Те ще могат да съхраняват до 50 куб. метра цистерни.

По повод разногласията в коалицията "Обединени патриоти" по този законопроект, Емил Димитров коментира пред журналисти: "Аз съм синя каска, не ме набърквайте".

Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, беше предоставено на министъра на икономиката, записаха още депутатите.