Народното събрание гласува процедурни правила за избор на членове на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Проектът на решение за процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на ЦИК бе приет с 97 гласа "за", "против" - четирима, и въздържали се - 41.

Според правилата неправителствените организации могат да правят предложения за членове на ЦИК в тридневен срок от приемането на процедурните правила.

Предложенията за член на ЦИК се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в писмена форма, чрез деловодството на Народното събрание, до Комисията по правни въпроси в срок от пет дни от приемането на тези правила, се посочва в гласуваните текстове.

Когато народен представител или парламентарна група направи предложение, въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него, предвижда приетият проект на решение.

Предложенията следва да съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат.

Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата по образец, подробна автобиография, заверено копие от диплома за завършено висше образование с минимална квалификационна степен магистър, както и писмено съгласие на кандидата по закона за достъп и разкриване на документите за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се посочва в приетите текстове.

Според приетите правила публичното оповестяване на номинираните за членове се предвижда да става на специализиран тематичен сайт на Народното събрание.

Изслушването на кандидатите също ще бъде на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време на сайта на Народното събрание.

Със стартирането на заседанието на парламента днес бе обсъдена темата за БНР и подадената оставка на радиото Андон Балтаков.

Красимир Янков от независимите депутати призова в началото на пленарното заседание в парламента да бъдат изслушани генералните директори на БНР и БНТ във връзка с подадената оставка на генералния директор на БНР Андон Балтаков. Красимир Янков заяви, че има съмнение за политически натиск и призова за повече яснота.

"Недопустимо е като вносител на закона за медиите, министърът на културата Боил Банов да подменя подготвяното от БНР и Националната телевизия. Във връзка с изнесените факти от господин Балтаков, изискваме да бъдем запознати с двата варианта на закона и то е по отношение на дневния ред, както и да бъдат изслушани генералните директори на БНР, БНТ по закона, подготвен от обществените медии", каза Янков, цитиран от БНР.

Все още не е ясно дали предложението ще влезе в дневния ред на пленарното заседание.