Министерството на културата (МК) излезе с позиция в отговор на генералния директор на БНР, който уведоми СЕМ, че иска да прекрати предсрочно договора му, считано от 1 ноември.  

"Изключително съм възмутен от липсата на управленска воля за промяна в нормативната уредба, която да гарантира независимо и напълно свободно от политически вмешателства обществено Българско национално радио", заяви вчера Андон Балтаков.

Според него в доклада на министъра на културата Боил Банов, с който се предлага проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, е бил подменен текстът, одобрен от БНР. Проектът предвижда промяна на финансирането на двете обществени медии - БНТ и БНР. Според Балтаков от него липсва уредба за това как ще се управляват те и какъв ще е мандатът на управителните им съвети.

"Знаете ли кое е най-ужасното, което показва изключителната наглост и арогантност на тези, които са написали този доклад - Боил Банов и неговия екип? Те са взели от моето мотивационно писмо параграфи, в което аз съм мотивирал друг законопроект за радиото и телевизията и са ги сложили, че едва ли не аз подкрепям този законопроект. Манипулира се и се фалшифицира моето мнение като генерален директор на БНР", аргументира се Балтаков и поиска оставката на Банов.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията е разработен в изпълнение на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2020 г. от работна група, създадена със заповед на министъра на културата, отговориха от МК.

В работната група са участвали представители на СЕМ, БНР, БНТ, Министерството на финансите, МК, Сметната палата и представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

Участието в работната група даде възможност на пряко заинтересованите страни да изложат своите становища по всички въпроси, отнасящи се до управлението на обществените медии, посочват от МК.

Целта е единствено да създаде необходимата организация за провеждане на работните заседания, което е дало възможност на всички страни да проведат дебата за медиите свободно и в широк формат, без МК да налага своя позиция или политики и без да дава предложения или мнения, свързани с регулирането на медийната среда или работата на обществените медии, се подчертава в позицията.

Целта на законопроекта е да бъде постигнато съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, като бъдат преразгледани разпоредби на ЗРТ относно фонд "Радио и телевизия", както и финансирането на БНР и БНТ да се приведе в съответствие с правилата на държавните помощи, допълват от ведомоството на Банов.

Според институцията всички предложени разпоредби, които касаят финансирането на обществените медии, са били обобщени в законопроект, предложен към настоящия момент за обществено обсъждане.

Проектът на ЗРТ е публикуван на интернет страницата на МК и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. В периода от 19 октомври до 18 ноември могат да бъдат процедирани предложения от всички заинтересовани страни, включително от Българското национално радио. Всички постъпили до момента предложения и мнения, както и всички документи, свързани със Законопроекта, могат да бъдат разгледани тук., завършва съобщението на МК.

В него не се коментира искането за оставка на министъра.