Военните действия запазват потенциала си за ескалация и разпространение извън украинска територия, като не може да бъде изключен напълно и вариант за използване на оръжия за масово поразяване. Това се казва в годишния доклад на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2022 година, публикуван на сайта на Министерския съвет.

Според службата Черноморско-кавказкият регион се очертава като зона от първостепенно значение поради руската агресия в Украйна, довела до концентрацията на способности на НАТО за отбрана на държавите членки и сдържане на Русия. 

Процесите водят до промяна на основни енергийни и транспортни коридори и генерират значителен бежански поток към Европа, който създава допълнителни предизвикателства за приемащите държави. Фактори за дестабилизация на региона се явяват и "замразените" конфликти (Нагорни Карабах, Абхазия и Южна Осетия, Приднестровието), в които Русия е ключов фактор, се казва още в доклада.

Руската инвазия в Украйна през 2022 г. значително ерозира съществуващата архитектура за сигурност в Европа, ескалира съперничеството между геополитическите фактори и създава вектори за глобална енергийна, икономическа и продоволствена несигурност. В този контекст през 2022 г. най-съществено влияние върху националната сигурност на България оказват войната в Украйна и нарастващият потенциал за нестабилност в Западните Балкани. Негативни отражения продължава да има и цикличното изостряне на напреженията в Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка, пишат от ДАНС. 

Според агенцията за национална сигурност, през 2022 г. в Западните Балкани се наблюдава нарастване на напрежението.

"Засилената конкуренция между геостратегическите фактори стимулира великодържавнически и реваншистки амбиции. Етническите и религиозни специфики се инструментализират за подкопаване на държавния суверенитет и териториална цялост. Негативно въздействие върху процесите в региона продължава да оказва незаконната миграция, както и радикализацията и разпространението на религиозен екстремизъм", твърдят от ДАНС.

Въпреки одобряването през 2022 г. на старта на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз, не се оправдават очакванията за устойчиво и необратимо спазване от страна на Скопие на договореностите с България, по които се наблюдава съществен регрес, в т.ч. по въпроси, свързани със защита правата на лицата с българско самосъзнание и говора на омразата.