Това каза на пресконференция прокурор Георги Камбуров, който е участвал в проверката на дейността на ДКЕВР, направена от Върховна административна прокуратура (ВАП).

"По отношение на системните нарушения на отделните ЕРП-та, стигнахме до извода, че трябва да се направи предложение от прокуратурата да бъде открито производство за отнемане на лиценза на ЧЕЗ – двете дружества", заяви той, цитиран от "Фокус".
 
"Няма изградени трайни механизми, които да способстват за ясен и точен контрол на ДКЕВР по отношение на инвестиционните й дейности", заяви другият прокурор, участвал в проверката - Веселин Найденов.

Той уточни, че ВАП е започнала проверката на 12 февруари, като се е самосезирала от публикациите в медиите. Още на 13 февруари са изискани документи от ДКЕВР, като проверката обхваща периода от 01 януари 2012 до 31 януари 2013 г.  Обвинението е проверявало какви са реализираните правомощия от комисията.

"Много рядко се извършват проверки на място и те не са по повод на инвестициите. Констатирахме това, че няма точен механизъм за приемането на инвестиционните разходи. Другият момент е как българския граждани може да защити правата си, когато смята, че са нарушени. Запознахме се с целия механизъм за движение на жалбите. За периода от 13 месеца, който проверяваме, установихме, че са подадени 2038 жалби, до момента имаме произнасяне с решение само на 188, което е по-малко от 9%, възпрепятстван е пътят на движение на жалбите”, посочи още Найденов.
 
Той уточни, че проверката включва и изясняване на причините за високите сметки на гражданите. Магистратът обясни, че отчитането на сметките за потребена енергия е месечно и трябва да се извършва от трите ЕРП-та в страната, според решение на ДКЕВР.

„Комисията не е осъществила достатъчно контрол върху изпълнението на това нейно решение. Едно от дружествата (Енерго-Про) даже не е отразило в общите си условия това решение”, посочи Найденов.
 
При проверката е установено просрочване на сметките от 32 до 40 дни. Направено е и предложение до ДКЕВР – за всеки констатиран единичен случай на нарушение, да се съставя акт за административно нарушение. Според разпоредбите, за всяко такова нарушение, санкцията е от 20 000 лева до 1 милион лева. За проверявания период не е отчетено да има санкции от ДКЕВР към което и да е електроразпределително предприятие.

„На фона на проверката се откриват нови неща, които предполагат проверката да продължи по-дълго време. Ако намерим за необходимо, ще се спрем и на приватизацията на ЕРП-тата и на самия инвестиционен процес”, заяви пък Камен Михов, зам.-главен прокурор и ръководител на ВАП.
 
Той уточни, че ВАП не повдига обвинения, а констатира нарушения. Ако при проверката се констатират такива, ще бъдат уведомени съответните органи, които да предприемат действия.