МОН качи на страницата си верните отговори на Националното външно оценяване по математика за 4 клас.

Близо 56 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по математика.

Тестът е с общо 25 задачи. От тях 18 имат избираем отговор, при 5 е необходим кратък свободен отговор, една задача е с разширен отговор и една с три подусловия.

Изпитът започна в 10.00 ч., а учениците трябваше да са по местата си не по-късно от 09:45

Ето и верните отговори: https://mon.bg/upload/35920/nvo_4klas_math_30052023.pdf

Матурата бе 60 минути, а децата със специални образователни потребности имат 30 минути повече. Оценките са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.