Със 72 гласа за, 2 против и 1 въздържал се Националният съвет на БСП прие на днешното си заседание по принцип позицията за подкрепа на модернизацията на българската армия и възложи на Съвета по външна политика и отбрана да я допълни с направите от членовете на Пленума предложения. Те ще бъдат включени в окончателния вариант, съобщиха от пресцентъра на БСП.

По време на пленума Георги Гергов се обяви против увеличените разходи за ново въоръжение, одобрени преди дни с голямо мнозинство в парламента.

Днес той заяви, че левицата има програма, тя е социална, трябва да се говори за здравеопазване и изпълняване на тази програма.

"За въоръжението и другите неща да се оправят управляващите", каза Георги Гергов.

Той и Георги Божинов запитаха с какъв мандат "червените" депутати са гласували за това решение в НС и дали е било под влиянието на срещата на ръководството на БСП с американския посланик.

Предложената позиция на НС на БСП в крайна сметка подкрепя проектите за модернизация на българската армия при условие, че разходите за отбрана не надвишават 2% от БВП (към момента 1.4% - б.р.), и реализирането й се осъществява посредством офсетни програми и индустриално сътрудничество.

В приетата позиция се казва, че БСП ще настоява инвестираните средства за закупуване на ново въоръжение и техника да се върнат в България по примера на страни като Полша и Румъния.

От БСП считат, че българската отбранителна промишленост трябва да заеме мястото си в процеса на изграждането, развитието и поддържането на отбранителните способности. В документа се подчертава, че български фирми трябва да се включат в процеса на придобиване на въоръжение и техника и в поддържането на платформите през пълния им жизнен цикъл. Изтъква се и все по-голямата необходимост да се търси трансфер на технологии, което ще осигури развитие на националната индустрия.

Документът още гласи, че процесът на придобиване на нови способности и модернизиране на българските въоръжени сили трябва да бъде осъществяван прозрачно, при пълен контрол и отчетност.

В същото време, увеличените разходи за отбрана не трябва да отнемат от парите за здравеопазване, образование, социални дейности и всички други, системно недофинансирани сектори на българското общество. НС на БСП смята, че това може да стане само с икономически растеж, борба с паралелната държава, независимо правосъдие и силни правоохранителни органи.

На пресконференция членът на ИБ Атанас Зафиров обясни, че левицата е наясно с всички слабости в проектите за модернизация, но се дава политическа подкрепа, която е под условие.

"Ако преценим, че в хода на процедурите възникнат основания за съмнения по отношение на корупционни практики и отстъпление от заложени параметри, и всички останали неща, на които бяхме свидетели през предходните години, то ние сме готови да оттеглим тази наша подкрепа и на самата ратификация на тези проекти да гласуваме по различен начин", предупреди той.

За дебатите по време на заседанието на НС на БСП Зафиров обясни, че има различни становища, но е общо мнението на всички изказващи се, че БСП няма как да стои встрани от процеса на тази модернизация, въпросът е за формата на участие.

Той отбеляза, че са се появили спекулации за позицията на БСП за инвестиционните проекти - дали има разминаване с конгресни решения и заявени позиции на лидера на БСП на КСНС.

"Няма разминаване по позицията ни за недостигане на 2% от БВП за отбрана. Това условие е спазено при двата проекта за модернизация. Спазено е и условието за разсрочване на тези проекти за 12 години, което позволява те да не оказват по-малък натиск върху бюджета", каза още Зафиров.

Той подчерта, че в проектите е заложено нещо друго, за което БСП отдавна настоява - индустриално сътрудничество (офсетните програми).

"Това ще е важно, освен за развитието на способностите на нашите въоръжени сили, но и ще е голям плюс за българската икономика", обясни Атанас Зафиров.