Правителството ще проведе последното си редовно заседание преди да подаде оставка пред новия парламент. До избирането на нов състав на Министерския съвет кабинетът на ГЕРБ и "Обединени патриоти" ще заседава в оставка, предаде БНР.

Като първа точка от дневния ред кабинетът ще приеме становище по конституционно дело № 3 за 2021 г., образувано по искане на президента Румен Радев във връзка с отговор на въпроса: "Допустимо ли е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат за ново обсъждане в срока по чл. 88, ал. 3 от Конституцията на Република България?".

В предварителния дневен ред е предвидено и да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни.

Очаква се правителството да одобри Стратегия за дейността на Българската банка за развитие до 2023 година.

Министърът на финансите е внесъл проект на разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Част от дневния ред е и учредяване на право на строеж върху три имота управлявани от Министерството на отбраната, а други държавния имоти да се предоставят за управление на Държавната петролна компания.

Правителството ще открие и процедури за концесия на морските плажове "Буните - запад" и "Буните - изток" в община Варна и на ивицата "Устие на река Велека" в Синеморец.

Очаква се да бъде прекратена процедурата за концесия на плажа "Къмпинг - юг" в община Царево.