Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов разпореди на парламентарната група на партията да не гласува внесените промени в Кодекса за застраховането, докато не бъдат подложени на широк обществен дебат, съобщиха от ГЕРБ.

Промените бяха внесени от народния представител Менда Стоянова и касаят реда и условията за определяне на имуществените и неимуществените обезщетения при застраховка "Гражданска отговорност".

Припомняме, че Менда Стоянова, председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ предлага 20 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди при смърт на близък.

Проектът за изменения на кодекса вече мина на първо четене в пленарна зала, предстои гледането му на второ четене.

Между двете обаче Менда Стоянова предлага да се създаде нов чл. 493а в КЗ, в който да се запише, че съпрузите, децата и родителите могат получават 20 000 лева еднократно обезщетение за претърпени неимуществени вреди за смъртта на свой близък. Такава сума се предвижда и за човек, който живее на семейни начала с починалия, за осиновители и осиновени деца.

Братът и сестрата може да получат 15 000 лева, а 5000 лева по изключение други лица, които са създали емоционални отношения с починалия по време на настъпване на непозволеното увреждане, предлага още Менда Стоянова.

Същите размери обезщетения да бъдат определяни и от застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при смърт или телесно увреждане на човек, е друга нейна идея.

Не на последно място Стоянова предлага и таванът на обезщетенията да важи и за всички застрахователни събития, настъпили преди влизането в сила на измененията на Кодекса за застраховането.

През юни Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд излезе с тълкувателно решение, в което се казва, че братята, сестрите, бабите, дядовците и внуците на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неговата смърт. Това тълкуване се отнася до търсенето на компенсация в наказателния процес. В решението си върховните съдии допълниха кръга на лигитимираните да се присъединят като граждански ищци в него с братята и сестрите на починалия и с неговите възходящи и низходящи родственици от втора степен.

През първия месец след постановяването на решението, делата срещу застрахователи в Софийския градски съд се увеличиха двойно. Обезщетения за неимуществени вреди от смърт вече претендират братя, сестри, баби, дядовци и внуци и хора без родство с починалия, които твърдят, че изпитват болки и страдания от загубата. Масово новите искове бяха за случаи, при които най-близкият кръг от роднини вече е получил компенсация, но такава търсят по-далечни близки. Освен това повечето бяха за смърт на пътя през 2013 г. и бяха заведени малко преди да изтече петгодишната давност за претендиране на обезщетение.

Застрахователите започнаха да обмислят въвеждането на лимити на обезщетенията по "Гражданска отговорност", като се коментираше таван от 40 000 лева.

Отделно компаниите повишиха и цената на "Гражданската отговорност" с около 50-100 лева.

След съдебно решение, което разширява кръга на лицата с право на обезщетение след пътен инцидент, застрахователи предупредиха, че ако не се въведе таван на тези обезщетения, задължителната застраховка "Гражданска отговорност" ще трябва да поскъпне няколко пъти.

За bTV Менда Стоянова заяви, че такъв обществен дебат е бил планиран за четвъртък в рамките на бюджетната комисия и той ще се състои. Поканени са всички заинтересовани страни.